Folat kan hjelpe mot depresjon

26.07.2019

Mangel på B-vitaminet folat kan øke risikoen for depresjoner, særlig hos personer med en genetisk svikt i folatomsetningen.

Høyt nivå av svovelamniosyren homocystein er blant annet forbundet med økt risiko for hjertekarsykdom. Nå viser Hordalandundersøkelsen at høyt homocysteinnivå også er forbundet med økt risiko for depresjon. 

- Sannsynligvis er økt homocystein en markør for svikt i folatomsetningen. Folat kan ha betydning for serotonin og andre signalstoffer i hjernen, som igjen har betydning for den nevropsykiatriske fungeringen, sier Ingvar Bjelland, som ledet denne delen av Hordalandundersøkelsen. Bjelland er psykiater og overlege ved Haukeland Universitetssykehus.

Arvet mutasjon
Den økte risikoen for depresjon eller depresjonssymptomer er to-tre ganger så stor som i befolkningen forøvrig, og ses hos dem som både hadde høyt homocysteinnivå (tHcy) og hadde arvet en mutasjon i det såkalte MTHFR-genet fra begge foreldre.

Om lag ti prosent av befolkningen har en slik dobbel arv. MTHFR-genet er viktig for omsetningen av folat, forkortelsen står for metylen-tetrahydrofolat-reduktase. 

Homocysteinnivået normaliseres ved tilskudd av B-vitaminene folat og B12. Eldre er mer utsatt for B12-mangel enn yngre. 

- Hvordan kan man i dag finne ut om en deprimert pasient har svikt i MTHFR-genet? - Genanalyser er ikke kommersielt tilgjengelige, men måling av homocysteinnivå vil gi et signal. Har pasienten høyt homocystein, har pasienten sannsynligvis folatmangel og/eller lavt B12.

Da er det uansett gode grunner til å gi tilskudd av folat og/eller B12. B12-mangel avsløres best ved forhøyede nivåer av metylmalonsyre (MMA). I tillegg kan det være aktuelt å prøve slike tilskudd på pasienter som ikke har effekt av antidepressiver. Noen studier tyder på at folattilskudd har en antidepressiv effekt også der hvor det ikke er økt homocystein. 800 mikrogram folat aktuelt
Det er usikkert hvor høy folatdose som trengs. - I en studie ble det gitt 500 mikrogram folat, men bare kvinner fikk effekt for depresjon. Det er mulig dosen bør økes utover dette. Preparatet TrioB med folat, vitamin B12 og B6 inneholder 800 mikrogram folat. Dette er heller ikke særlig høyt, men man kan jo doble dosen, sier Bjelland. - Kan det være bivirkninger ved tilskudd? - B-vitaminene er vannløselige og skilles raskt ut igjen, og det er liten fare for at tilskudd skal gi noen form for uheldige virkninger. For noen pasienter skal man imidlertid være oppmerksom på at høyt homocysteinnivå kan være uttrykk for en B12-mangel.

Gir man da kun folat, kan homocysteinnivået falle noe, men pasienten risikerer å utvikle nevropati som følge av B12-mangelen. Har man mistanke om en slik mangel, bør man ta en blodprøve for måling av MMA. Studien til Bjelland og medarbeidere viste ingen sammenheng mellom depresjon og homocystein hos pasienter som både hadde depresjon og angst. Det kan derfor være at folatomsetningen har betydning for en undergruppe depresjonspasienter.Litteratur: Bjelland I et al. Arch Gen Psych