Er B12-behandling trygt?

 • B12-instituttet i Nederland er et nasjonalt senter som tar imot pasienter fra hele verden, mange fra Norge, Sverige og Danmark har fått god hjelp fra leger som spesialiserer seg på B12-mangel / PA.

 • Her er B12-instituttet sin  informasjon om behandling med B12 og sikkerheten ved dette, og de inkluderer forskning der høydose B12-injeksjoner har blitt brukt i MS. ALS og neuroblastom hos barn. 

 • Behandling med vitamin B12 i høye doser har vist seg å være trygg i mer enn 50 år 
 • Konklusjon
  En vitamin B12-mangel kan forårsake mange forskjellige symptomer, inkludert alvorlige nevrologiske problemer. Behandling med høye doser B12-injeksjoner er ikke bare helt trygg, men heldigvis også veldig effektiv.
 • Med riktig behandling kan pasientene tilfriskne  helt.
 • Det er like viktig å starte behandlingen umiddelbart, som det å fortsette behandlingen for å gi kroppen nok B12 til å komme seg helt.
 • Derfor er det viktig at pasienter ikke lenger utsettes for den reelle risikoen for irreversible symptomer på grunn av den tenkte frykten for overdosering.
 • Av frykt for overdosering av vitamin B12 blir behandlingen ofte redusert eller stoppet eller verre, - behandlingen stoppes helt. Symptomene kommer tilbake på nytt og på nytt  og til og med blir de irreversible.
 • Det er veldig tydelig at denne frykten for overdose er basert på en misforståelse.
 • I over 60 år har høydose vitamin B12-behandling blitt brukt uten tegn til risiko for overdosering.
 • Det nederlandske helsevesenet og det regionale disiplinærstyret i Eindhoven har tydelig uttalt at vitamin B12 ikke er giftig.
 • Klinisk forskning og behandling av cyanidforgiftning har vist at selv ekstremt høye doser vitamin B12 og serumverdiene som følger med, er ufarlige.
 • En lang historie med sikker behandling  - I 1926 ble det oppdaget at pasienter med skadelig anemi kunne reddes fra døden ved å spise en halv kilo rå lever om dagen. Mer enn 20 år senere ble stoffet som var ansvarlig for det, isolert fra leverekstrakt: Vitamin B12 eller kobalamin.
 • Siden den gang har mange pasienter over hele verden blitt behandlet med høydose vitamin B12. Vanligvis ved injeksjoner og ofte resten av livet, da mangel vanligvis er forårsaket av en irreversibel absorpsjonsforstyrrelse. 
 • I løpet av hele den tiden har skadevirkninger av overdose aldri blitt sett. Det er ikke funnet noe enkelt tilfelle i medisinsk litteratur de siste 60 årene, ingen maksimal dose.
 • Det nederlandske nasjonale helserådet besluttet derfor å ikke sette et sikkert øvre inntaksnivå for vitamin B12.
 •  I 2003-rapporten "The Nutrition Standard: Vitamin B6, Folic Acid and Vitamin B12" sluttet rådet seg til ekspertkommisjoner fra American Institute of Medicine og Scientific Committee for Human Food fra EU, som allerede hadde rapportert tre år tidligere at toksisitet fra høy dose vitamin B12 utgjør ikke en reell fare.1 
 • Selvfølgelig, som med enhver medisinsk behandling, kan bivirkninger oppstå. 
 • Kviser, eksem og kløe forårsakes sjeldent og svært sjeldent et anafylaktisk sjokk. Å endre merkevare av vitamin B12 / former for B12 (cyanokobalamin vs hydroksokobalamin) eller bytte fra injeksjoner til tabletter kan være en løsning i disse (sjeldne) tilfellene. "

Misforståelser om blod og referanseverdier 

 • Likevel reduserer leger ofte injeksjoner eller til og med stopper behandlingen helt av frykt for overdosering av B12. Resultatet er at mange pasienter har tilbakevendende eller vedvarende symptomer, som kan lindres ved hyppigere injeksjoner.
 • Etter en injeksjon stiger serum B12-verdien raskt, godt over den øvre referanseverdien (gjennomsnitt 150-700 pmol / L), etterfulgt av en langsom reduksjon. 
 • Tilsynelatende er den underliggende ideen at det er nødvendig å holde verdien mellom (øvre og nedre) referanseverdier. 
 • Imidlertid øker serum B12-blodnivået uavhengig av terapeutisk effekt
 • En høy serum B12-verdi betyr ikke at symptomene blir tilstrekkelig behandlet.@
 • Dette kan ha skadelige effekter på pasienter med nevrologiske symptomer, som kan bli irreversible ved utilstrekkelig behandling. 
 • Behandling basert på symptomer i stedet for blodverdier
 • Den anbefalte behandlingen i Nederland består av en injeksjon av hydroksokobalamin på 1 mg annenhver måned, etter en startdose på 10 injeksjoner på 5 til 10 uker.
 • Det vises ikke til serumverdien eller risikoen for overdosering, i motsetning til for eksempel i tilfelle vitamin D eller A-mangel. 
 • Mangelen på risiko for overdose understrekes videre av rådet ved behandling av pasienter med nevrologiske symptomer med to injeksjoner i uken i opptil to år, om nødvendig. 
 • Dette understreker også at symptomer og ikke blodverdiene skal brukes som en retningslinje.
 • Hvis serumnivåene var avgjørende, kunne selv pasienter med nevrologiske symptomer være tilstrekkelig  behandlet med vedlikeholdsdose av en injeksjon annenhver måned etter den første startdosen. 

Forhøyede serum B12 nivåer under alvorlige forhold ?

 • Kanskje bekymring for en mulig overdose skyldes kunnskapen om at visse livstruende sykdommer kan være ledsaget av en kraftig økning i B12-blodverdien, i noen tilfeller til og med 30 ganger den øvre referanseverdien. 
 • Ved blodsykdommer som leukemi, polycythemia vera og hypereosinofilt syndrom er årsaken ofte en økt produksjon av transportproteinet haptocorrin, som det meste av sirkulerende B12 i blodet er bundet til.
 • I leversykdommer som akutt hepatitt, skrumplever og leverkreft er det ofte forhøyede B12-nivåer fordi leveren ikke lenger kan lagre vitamin B12.
 • Forhøyede B12-nivåer bør alltid føre til videre testing, men tvert imot kan det ikke konkluderes med at forhøyede nivåer etter B12-injeksjoner fører til alvorlig sykdom. "

Vitenskapelig forskning 

 • Den vitenskapelige litteraturen tilbyr mange eksempler som det kan konkluderes med at behandling med høy dose B12 opp til veldig høye serumverdier ikke er en  grunn til bekymring. 
 • Ved behandling av barn med medfødt defekt i produksjonen av transkobalamin II, bindingsproteinet som transporterer B12 til cellene, opprettholdes serumnivåene på 10 000 pg / ml (ca. 7400 pmol / l) uten noen bivirkninger.5
 • Japansk forskning fra 1994 om effekten av B12-behandling hos pasienter med multippel sklerose / MS viser at en daglig tablett på 60 mg metylkobalamin i seks måneder er giftfri. 
 • Halvparten av pasientene startet til og med to uker med daglig 5 mg B12-injeksjoner direkte i blodet. 6 
 • På femtitallet, da cellegift ennå ikke var tilgjengelig, mottok barn med neuroblastom (en svulst i det autonome nervesystemet) 1 mg B12-injeksjoner annenhver dag i 2 til 3 år på et barnesykehus i London.
 • I 1999 i Japan fikk pasienter i nyredialyse med polyneuropati 0,5 mg metylkobalamin 3 ganger i uken intravenøst ​​i 6 måneder.
 • På grunn av mangel på renal clearance, økte serumnivåene mer enn hundre ganger fra 422 pmol / L i gjennomsnitt til 54 000 pmol / L, med 67 000 pmol / L som den høyeste verdien uten bivirkninger. 8 
 • Også i Japan i 2007, - fikk pasienter med den uhelbredelige nevrodegenerative sykdommen ALS (Lou Gehrings sykdom) daglige injeksjoner av 25 mg metylkobalamin i 4 uker, etterfulgt av daglige injeksjoner på 50 mg intravenøst, etterfulgt av 50 mg per uke. 
 • På sikt overlevde behandlede pasienter lenger på grunn av dette enn ubehandlede pasienter 
 • Megadoser B12 som en livreddende motgift 
 • Sikkerheten ved vitamin B12-behandling er ytterligere illustrert av den tiår lange bruken av hydroksokobalamin som motgift mot cyanidforgiftning, ofte forårsaket av røykinnånding. I Nederland har ambulanser, brannvesen og beredskapsrom Cyanokit til rådighet. I livstruende situasjoner gis 5 g hydroksokobalamin intravenøst ​​innen 15 minutter, en mengde som tilsvarer 5000 injeksjoner på 1 mg B12.10
 • Hydroksokobalamin reagerer i kroppen med cyanid for å danne cyanokobalamin som skilles ut i urinen. 
 • Serumverdien av B12 kan stige til et gjennomsnitt på 560 000 000 pmol / l innen 50 minutter. 11 
 • Om nødvendig gjentas denne behandlingen innen flere timer, noe som gjør den totale dosen 10 gram. 
 • Bivirkningene som oppstår, som rødhet i huden og urinen og endringer i hjertefrekvens og blodtrykk er midlertidige og ufarlige. 
 • Kort sagt: 10 000 injeksjoner om dagen er fortsatt ikke nok for en overdose av vitamin B12.
 • Regionalt disiplinærnemnd: Vitamin B12 kan ikke overdoseres
 • I 2009 uttalte Regional Disciplinary Medical Board i Eindhoven veldig tydelig at en overdose ikke er mulig: 
 • "Det kan ikke være en overdose av hydroksokobalamin, da overskuddet utskilles i urinen av nyrene og derfor ikke kan akkumuleres i kroppen. 12 
 • Legestyret avviste en pasient som hevdet at hans forverrede helse skyldtes fortsatt behandling med B12-injeksjoner.
 • Pasienten fikk injeksjoner hver måned i ti år. Legen ble ikke irettesatt fordi pasienten ble behandlet i henhold til retningslinjer. " 

References

1. Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12. (Nutritional standards: vitamin B6, folic acid, vitamin B12) Gezondheidsraad.Publicatienr. 2003/04, Gezondheidsraad, (Dutch National Health Counsel) Den Haag 2003:130-31
2. How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Carmel R. Blood 2008;112: 2214-21
3. College voor Zorgverzekeringen. Farmacotherapeutisch Kompas. CVZ, (pharmaceutical reference book) Amstelveen 2011
4. De betekenis van een te hoge cobalamineconcentratie in het bloed. (the significance of a high cobalaminconcentration in blood) Ermens AAM, Vlasveld LTh, Van Marion-Kievit JA, Lensen CJPA, Lindemans J. NTvG 2002;146:459-64
5. Inherited disorders of folate and cobalamin transport and metabolism. FentonWA, Rosenblatt DS. In: Stanbury JB ea. (eds). Online Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease, The McGraw-Hill Companies,
New York 2001:3897-933
6. Vitamin B12 metabolism and massive-dose methyl vitamin B12 therapy in Japanese patients with multiple sclerosis. Kira J, Tobimatsu S, Goto I.Intern Med 1994;33(2):82-86
7. Neuroblastoma: an evaluation of its natural history and the effects of therapy, with particular reference to treatment by massive doses of vitamin B12. Bodian M. Arch Dis Child 1963;38(202):606-19
8. Intravenous methylcobalamin treatment for uremic and diabetic neuropathy in chronic hemodialysis patients. Kuwabara S, Nakazawa R, Azuma N, Suzuki M, Miyajima K, Fukutake T, Hattori T. Intern Med 1999;38(6):472-75
9. Clinical trials of ultra-high-dose methylcobalamin in ALS. Izumi Y, Kaji R. Brain Nerve 2007;59(10):1141-47
10. European Medicines Agency (EMEA). Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) Cyanokit,Londen 2007
11. Hydroxocobalamin as a cyanide antidote: safety, efficacy and pharmacokinetics in heavily smoking normal volunteers. Forsyth JC, Mueller PD, Becker ChE, Osterloh J, Benowitz NL, Rumack BH, Hall AH. Clin Toxicol 1993;31:277-94
12. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven. (Regional Disciplinary Medical Board Eindhoven verdict) Uitspraak van 15 april 2009 nr. 113b Juni 2011

ARTICLES & LINKS

 • For more info: Pernicious Anaemia Society
 • B12 deficiency and anaemia
 • Neuropsychiatric symptoms of B12 deficiency: not just in the elderly and often without anaemia
 • Serum B12
 • Testing B12 during treatment
 • Treatment with high dose vitamin B12 been shown to be safe for more than 50 years
 • Misconceptions about a B12 deficiency
 • Methylmalonic acid
 • The serum B12 test is often not sufficient to diagnose a deficiency
 • Vitamin B12 deficiency in children
 • How often does a B12 deficiency occur?
 • Intrinsic factor and Pernicious Anaemia
 • British Committee for Standards in Haematology Guideline
 • Report Conference Wales 2013
 • Survey 2015
 • Survey 2013-2014 results