Diskusjon om casene A-F

31.07.2019

I en nylig og meget god publisert artikkel,

THE MANY FACES OF COBALAMIN (VITAMIN B12) DEFICIENCY,

finner vi en rekke misforståelser og misbehandlinger pasienter kan møte hos legen sin

Diskusjon

Vi har beskrevet spekteret av sykdom til flere pasienter som kom til vår poliklinikk med mulig vitamin B12-mangel hvor diagnosen enten var basert på lavt serum vitamin B12-nivå, forhøyede biomarkører som MMA og/eller homocystein, eller forbedring av kliniske symptomer etter behandling med parenteral vitamin B12.

Tilsammen viser disse sakene den enorme heterogeniteten av vitamin B12-mangel. Ikke alle sakene var lett å oppdage eller diagnostisere. De mest utbredte symptomene på vitamin B12-mangel er nevrologisk, som nummenhet i hender og føtter, muskelkramper, svimmelhet, kognitive problemer, ataxia, og ereksjonsproblemer, så vel som utmattethet, psykiske symptomer som depresjon, og makrocytisk anemi.1, 2, 7, 8, 9, 10. 

Det er allikevel bevis på at i den vestlige verden samt Kina så har mindre enn 20% av folk med påvist lave serumverdier av vitamin B12 makrocytisk anemi. 11, 12, 13, 14. 

Selv om påvisning av lave serumverdier av vitamin B12 er å betrakte som diagnose, så er det dårlig korrelasjon mellom disse nivåene og symptomer, 8, 9, 15og selv folk med vitamin B12-nivåer under 140 pmol/L trenger ikke ha symptomer 16.

Dette faktum kaster et nytt lys på diskusjonen vedrørende riktig cutoff-nivå på serum vitamin B12 og relaterte parametre. Noen forskerere foreslår at det er nødvendig å fastsette forskjellige cutoff-referanser i forhold til alder og analysemetode 17. Dessuten kan serum vitamin B12-tester også tolkes feil fordi mange med symptomer relatert til kobalaminmangel kan ha serumverdier av vitamin B12 over den nedre referanseverdien på 140 pmol/L 18, 19. 

Selv om flere faktorer kan influere på dette, så kan en betydelig mengde saker hvor tidligere oralt tilskudd med mulitvitaminer eller høy-dose vitamin B12-tabletter være årsaken til forhøyede verdier 20. Det har blitt rapportert at til og med en dose på 10 µg/d kan øke vitamin B12-nivåer til mer enn 200 pmol/L hos eldre individer (>65 år) 21. 

Oralt tilskudd kan øke serumnivået av vitamin B12, men ofte ikke nok til å fylle vitamin B12-nivåene i vevet 21, med mindre det brukes veldig høye doser (1000-2000 µg/d).


Link til artikkelen