FOLAT: Spørsmål om 5 mg. folat per uke ved injeksjoner to ganger i uken.

03.10.2019

SPØRSMÅL: Du bruker i behandlingen din 5mg. folat en gang i uken. Vil ikke den forsvinne ut av kroppen etter et døgn?


SVAR FRA DR. AUWERDA: Nei. Kroppen skiller ut overskuddet av folat. Ved hyppige injeksjoner (to ganger i uken) klarer kroppen fint å holde et høyt nivå av folat. Dette er bygget på erfaring.