Dermatitt-B12

26.12.2020

Vitamin B12 and Atopic Dermatitis: Any Therapeutic Relevance For Oral Supplementation?

In vitro eksperimentelle studier har demonstrert det anti-inflammatoriske og immunregulerende potensialet til vitamin B 12. Likevel har få studier så langt undersøkt relevansen av aktuelle produkter som inneholder vitamin B12 som et behandlingsalternativ for atopisk dermatitt, og sammenhengen mellom blodnivåer av vitamin B12 og alvorlighetsgraden av atopisk dermatitt har aldri blitt undersøkt. Dermed er effekten av vitamin B12 oralt tilskudd i atopisk dermatitt ukjent. 

Vi beskriver tilfellet med en 18 år gammel gutt rammet av alvorlig  atopisk dermatitt som krever kontinuerlig aktuell steroidbehandling og 5-6 orale steroidforsøk per år for å oppnå tilfredsstillende kontroll.

I løpet av en tre års oppfølging ble det oppdaget en sammenheng mellom vitamin B12-blodnivået og atopisk dermatitt, samt en klinisk signifikant SCORAD-forbedring etter vitamin B12 oral tilskudd. Selv om årsaken til effekten mellom vitamin B12-mangel og AD-alvorlighetsgrad eller tilbakefall må bekreftes i større studier, antyder vår saksrapport at vitamin B12-nivåer fortjener å bli vurdert hos pasienter med vanskelig  kontrollerte atopisk dermatitt og peker på den potensielle terapeutiske relevansen av vitamin B12 oralt tilskudd.


Link