Høye nivåer av B12. Dette er foreløpig regnet som ufarlig og ikke assosiert med økt sykdomsrisiko.

19.03.2019

Arendt 2017: 

Arendt understreket at det er viktig å skille mellom høye nivåer som skyldes tilskudd eller injeksjoner, og høye nivåer av andre årsaker, hvorav bare sistnevnte ble hevdet å være en potensiell grunn til bekymring. 

Disse kan skilles fra hverandre ved å måle TC-B12 (Holo-TC), ettersom det primært er denne som stiger ved tilskudd og HC-B12 som stiger av andre årsaker

(1)Arendt JF, Nexo E. Cobalamin related parameters and disease patterns in patients with increased serum cobalamin levels. PLoS One. 2012;7(9):e45 979.https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045979

Hos personer med høye nivåer som ikke har tatt tilskudd, fant Arendt og medarbeidere i en studie fra 2013 økt risiko for kreft det påfølgende året (2), men han påpekte at disse dataene har betydelige svakheter og at det trengs et mye større datamateriale før det er mulig å trekke gode konklusjoner.

 Overordnet konkluderer han at høye nivåer av B12 foreløpig ikke har noen diagnostisk verdi, men at dette kanskje må endres i fremtiden om disse tidlige funnene kan bekreftes.