Danske anbefalinger oppdatert 2020

04.08.2020

Vitamin B12 mangel
Fagligt opdateret:06.02.2020

Definition

Nogle patienter med vitamin B12 (cobalamin) mangel vil med tiden udvikle klassisk perniciøs anæmi, som sædvanligvis er nem at diagnosticere


Den diagnostiske udfordring gælder patienter, som har vitamin B12-mangel, ofte uden anæmi


Selv om det er vanskeligt at diagnosticere asymptomatiske patienter, er det vigtigt at stille diagnosen tidligt, fordi eventuelle neurologiske manifestationer kan blive irreversible, hvis behandlingen sættes ind for sent


Man har ledt efter tidlige biokemiske markører for vitamin B12-mangel og har forbedret metoderne for måling af de to metabolitter, som akkumuleres, hvis vitamin B12 mangler:
Plasma metylmalonat (MMA)
Plasma total homocystein (tHcy)

Forekomst

Hvis vitamin B12-mangel defineres som en øget koncentration af MMA, er vitamin B12-mangel ikke længere nogen helt sjælden sygdom 


Ætiologi og patogenese

Mangel på vitamin B12 kan skyldes utilstrækkelig indtagelse eller malabsorption af vitamin B12

Utilstrækkelig indtagelse

Ses blandt vegetarianere
Bortset herfra er utilstrækkeligt indtagelse usædvanlig i den industrialiserede del af verden

Malabsorption


Malabsorption af vitamin B12 forekommer hos patienter med forskellige gastrointestinale sygdomme
Nedsat eller ophævet udskillelse af gastrisk intrinsic factor og/eller hypo- eller aklorhydri som ses hos patienter med ødelagt ventrikelslimhinde, forårsaget enten af autoimmune mekanismer eller som følge af slimhindeatrofi


Aklorhydri hindrer ekstraktion af vitamin B12 fra protein i kosten, og da intrinsic factor er nødvendig for den intestinale internalisering af vitamin B12, kan mangel på dette protein føre til forstyrret vitamin B12 optagelse


Prævalens af ventrikelatrofi stiger med alderen - måske en forklaring på, at malabsorption af vitamin B12 bliver hyppigere med alderen


Malabsorption forekommer også ved pankreassvigt på grund af mangel på de enzymer, som behøves for at frigøre vitamin B12 fra det protein (haptocorrin) som binder det fordøjede vitamin B12


Andre årsager til malabsorption er ventrikel- eller ileum-resektion og forstyrrelser i tyndtarmen som f.eks cøliaki, Crohns sygdom og ileitis


Langtidsbrug af protonpumpehæmmere, H2-receptor blokkere og biguanider (metformin) kan føre til nedsat optagelse af vitamin B12 og muligvis udvikling af vitamin B12-mangel

Disponerende faktorer

Vegetarianere (veganer)
Ventrikel- eller ileum-resektion
Gastrointestinale sygdomme med kompromitteret absorption af vitamin B12 (f.eks. cøliaki, Mb. Crohn)
Visse medikamenter (se ovenfor)
ICPC-2

B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi
ICD-10/SKS-koder

Diagnose

Diagnostiske kriterier

Lavt plasma cobalamin og/eller højt metylmalonat og total homocystein
Evt. kliniske tegn på perniciøs anæmi
Se detaljer under supplerende undersøgelser
DifferentialdiagnoserHvornår bør vitamin B12-mangel mistænkes?

Tilstanden bør mistænkes hos alle patienter med makrocytær anæmi
Tilstanden bør mistænkes hos alle patienter med uforklarlige neuropsykiatriske symptomer og/eller gastrointestinale symptomer som f.eks. anoreksi og diarré
Speciel opmærksomhed bør vies patienter, som er i risiko for at udvikle vitamin B12-mangel
Ældre mennesker med øget risiko for atrofisk gastritis
Vegetarianere og veganere
Patienter med intestinal sygdom
Andre grupper i risiko er patienter med autoimmune sygdomme som Graves sygdom, thyreoidit og vitiligo, og patienter som anvender protonpumpehæmmere, H2-blokkere eller metformin i lange perioder

Sygehistorie

Perniciøs anæmi

Patienter med denne relativt sjældne, klassiske sygdom har symptomer på makrocytær anæmi, glossitis og eventuelt neurologiske manifestationer som paræstesier og unormal gang på grund af forstyrrelser i vibrationssansen og proprioceptionen
De fleste af disse patienter er lette at diagnosticere. Hvis de bliver diagnosticeret og behandlet i tide, kan de blive helbredt
Centrale anamnestiske oplysninger

Vegetarianer?
Tarmsygdom?
Fjernet noget af mavesækken eller tarmen?
Kliniske fund

Neurologiske udfald?
Psykiatriske symptomer?
Supplerende undersøgelser

Blodprøver

Hb, MCV, MCHC, retikulocyttal, plasma cobalamin, serum folat, leukocyt-og differentialtælling, trombocyttal, ALAT, LDH, basisk phosphatase, bilirubin, koagulationsfaktorer 2,7,10, albumin, kreatinin, Na+, K+, CRP

Tolkning

Ved perniciøs anæmi er anæmien typisk makrocytær (forhøjet MCV)
LDH ofte forhøjet - afspejler hæmolyse (karakteristisk er hæmolysen ikke - som normalt ved hæmolytiske anæmier - ledsaget af retikulocytose, da erytropoiesen mangler byggestenen vitamin B12 for at kunne generere erytrocytter). LDH-værdier op til flere 1000 ikke ualmindeligt
Anæmien kan være meget udtalt på diagnosetidspunktet og desuagtet forbavsende få anæmisymptomer. Patientens kardiovaskulære system har adapteret sig til den lave Hb-koncentration - anæmien er udviklet langsomt over mange måneder
Eventuelt ses samtidig leukopeni og trombocytopeni  pancytopeni), idet vitamin B12-manglen involverer alle 3 cellelinjer
De to metabolitmarkører MMA og tHcy betragtes som mere sensitive markører på vitamin B12 status end plasma cobalaminværdierne


Plasma cobalamin


Er rutineundersøgelsen og er nedsat ved vitamin B12-mangel
Testen er let tilgængelig og billig. Referenceværdierne varierer, fordi forskellige metoder anvendes
Plasma cobalamin kan være nedsat, hvis haptocorrin er reduceret (granulocytopeni), og øget, hvis haptocorrin er øget (granulocytose) (f.eks. ved de kroniske myeloproliferative sygdomme - især ved polycythæmia vera, primær myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi)


Metylmalonat (MMA)


Øget ved vitamin B12-mangel
Testen er ikke en rutineanalyse, og den er kostbar
Sensitiviteten er høj, men specificiteten er diskutabel
Falsk positive værdier ses hyppigt ved nedsat nyrefunktion


Total homocystein (tHcy)


Øget ved vitamin B12-mangel
Speciel prøveprocedure kræves
Sensitiviteten er høj, mens specificiteten er lav. Påvirkes af livsstilsfaktorer som rygning, alkoholindtagelse, kaffeforbrug
Falsk positive værdier er hyppig ved folatmangel, ved vitamin B6-mangel og ved reduceret nyrefunktion

Trin 1

Cobalamin anbefales som første prøve (med forbehold for variationer i referenceområdet)
Hvis værdien er over 250 pmol/l, foreligger der ikke vitamin B12-mangel
Hvis prøvesvaret er 25 % lavere end nedre grænse i referenceområdet, foreligger der B12-mangel (<125 pmol/l hvis nedre grænse er 156 pmol/l)
Hvis prøvesvaret er 125-250 pmol/l, anbefales at tage MMA
Baseret på MMA-værdien og kliniske tegn, kan vitamin B12-mangel bekræftes (MMA > 0,75 µmol/l) eller afvises (MMA < 0,29 µmol/l)
Hvis MMA er i området 0,29-0,75 µmol/l anbefales ny prøve af cobalamin og MMA efter et år, med mindre der er klare kliniske tegn på vitamin B12-mangel og behov for behandling
moderat øget MMA stiger ikke væsentligt på 1-4 år uden behandling
Moderat forhøjede MMA-værdier har i behandlingsstudier vist sig at give mindre klinisk effekt af behandling med vitamin B12, derfor anbefales grænsen at ligge så højt som > 0,75 µmol/l
Når diagnosen vitamin B12-mangel er stillet, er næste udfordring at finde årsagen

Trin 2

Ved kostsvigt (vegetarianer eller veganer) eller hos patienter med ventrikel- eller ilealresektion er yderligere laboratorieprøver sædvanligvis unødvendige
Hos alle andre patienter anbefales yderligere tests for at klargøre årsagen til vitamin B12-manglen og særlig for at afklare, om patienten har klassisk perniciøs anæmi

Trin 3

Antistoffer mod intrinsic factor
Er patognomonisk for perniciøs anæmi
Specificiteten er ca. 100 %, mens sensitiviteten er ca. 70 %
Parietalcelle antistoffer
Påviselig hos ca. 80 % med perniciøs anæmi
Specificiteten er meget lav
Udredning af vitamin B12 mangel

Udredning af vitamin B12 mangel

Andre undersøgelser

Endoskopi?
Da patienter med perniciøs anæmi har øget risiko for at udvikle ventrikelkræft, er endoskopisk screening blevet anbefalet hvert 5. år hos yngre personer med sygdommen
Herhjemme anbefales gastroskopi på diagnosetidspunktet. Kontrolgastroskopi med regelmæssige mellemrum anbefales ikke generelt, men bør foretages ved mindste mistanke om udvikling af ventrikelcancer (dyspepsi, vægttab)
Knoglemarvsundersøgelse??
Er ikke længere standardundersøgelse ved vitamin B12-mangel
Bør kun foretages hvis der er mistanke om samtidig malignitet
Hvornår skal patienten henvises?

Ved usikkerhed om diagnosen og ved manglende respons på behandling
Link til vejledninger

Forløbsbeskrivelser og pakkeforløb
B81 Vitamin B12-/folinsyremangelanæmi

Behandling

Behandlingsmål

Korrigere vitamin B12 niveauet i kroppen
Forhindre udvikling af perniciøs anæmi
Generelt om behandlingen

Det er ikke altid let at fastslå, om en patient lider af vitamin B12-mangel, idet specificiteten af p-cobalamin ikke er høj, og der findes ikke sjældent moderat nedsatte værdier, selvom at patienten har vitamin B12 mangel, dvs. falsk positive.
Patienter med vitamin B12-mangel trods normal absorption, således som vegetarianere og veganer, behøver kun dagligt tilskud i form af en vitaminpille som indeholder mindst 6 µg af vitamin B12


Patienter med irreversible årsager til vitamin B12-mangel behøver livslang behandling med farmakologiske doser af vitamin B


Hvad kan patienten selv gøre?

Veganer (vegetarianere)
Det er beregnet, at tre deciliter mælk og tre osteskiver om dagen dækker dagsbehovet for vitamin B12
Medicinsk behandling

Vitamin B12

Forskellige former for vitamin B12 kan bruges, inklusive cyano-, hydroxo- og methylcobalamin
Hydroxocobalamin har fordelen med en langsom metabolisme, dog har depotvarianten af cyanocobalamin endnu langsommere metabolisme
Administrationsform
Injektion
I de fleste lande gives vitamin B12 fortsat som intramuskulære injektioner i form af cyanocobalamin eller hydroxocobalamin
Tradition vedrørende både dosis og administrationsform varierer betydelig
I Danmark er anbefalet praksis at injicere 1000 µg af depotpræparatet af cyanocobalamin ugentligt i 4 uger og derefter hver 3. måned eller hydroxocobalamin hver 2. måned
Af en eller anden ukendt grund er der nogle patienter, som behøver vedligeholdelsesbehandling med kortere intervaller, selv om depotpræparatet cyanocobalamin bruges
Tabletter
Nogen foretrækker at bruge peroralt vitamin B12
Flere studier rapporterer, at en daglig dosis med mindst 1000 µg vitamin B12 er tilstrækkelig til at opretholde normal vitamin B12 status hos patienter med hæmatologiske manifestationer


Effekten af peroral behandling hos patienter med markante neurologiske manifestationer er ikke tilstrækkelig afklaret, således at for denne gruppe vil man indtil videre anbefale parenteral behandling


Hos patienter med anæmi


Når behandlingen med vitamin B12 er startet, vil den øgede produktion af røde blodceller (retikulocytose) øge jernbehovet. Derfor er det vigtigt at monitorere og korrigere jernmangel


Folatmangel kan afdækkes gennem et fald i plasmafolat efter opstart med vitamin B12 behandling


Behandling ved uklart sygdomsbillede

Hydroxocobalamin har fordelen med en langsom metabolisme, dog har depotvarianten af cyanocobalamin endnu langsommere metabolisme

Administrationsform

Injektion

I de fleste lande gives vitamin B12 fortsat som intramuskulære injektioner i form af cyanocobalamin eller hydroxocobalamin

Tradition vedrørende både dosis og administrationsform varierer betydelig

I Danmark er anbefalet praksis at injicere 1000 µg af depotpræparatet af cyanocobalamin ugentligt i 4 uger og derefter hver 3. måned eller hydroxocobalamin hver 2. måned

Af en eller anden ukendt grund er der nogle patienter, som behøver vedligeholdelsesbehandling med kortere intervaller, selv om depotpræparatet cyanocobalamin bruges

Tabletter

Nogen foretrækker at bruge peroralt vitamin B12

Flere studier rapporterer, at en daglig dosis med mindst 1000 µg vitamin B12 er tilstrækkelig til at opretholde normal vitamin B12 status hos patienter med hæmatologiske manifestationer

Effekten af peroral behandling hos patienter med markante neurologiske manifestationer er ikke tilstrækkelig afklaret, således at for denne gruppe vil man indtil videre anbefale parenteral behandling

Hos patienter med anæmi

Når behandlingen med vitamin B12 er startet, vil den øgede produktion af røde blodceller (retikulocytose) øge jernbehovet. Derfor er det vigtigt at monitorere og korrigere jernmangel

Folatmangel kan afdækkes gennem et fald i plasmafolat efter opstart med vitamin B12 behandling

Behandling ved uklart sygdomsbillede


Det er vanskeligt at give råd om behandling eller ikke hos patienter, hvor kliniske symptomer og laboratorieprøver er modstridende
Hos patienter med klare tegn på vitamin B12-mangel anbefales behandling uafhængig af, hvad laboratorieprøverne måtte vise


Hos patienter med uspecifikke symptomer i kombination med prøvesvar, som ligger i grænseområdet, kan man vurdere at følge effekten af vitamin B12 behandling og fortsætte behandlingen, hvis der tilkommer klar klinisk bedring, evt. tage nye prøver efter 1 år
Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

Forløbet er uklart, men man antager, at for mange vil tilstanden progrediere uden behandling
Komplikationer

Perniciøs anæmi
Prognose

God med tidlig behandling og før irreversible neurologiske skader foreligger

Monitorering af behandlingseffekt

Vedr. anæmi er monitoringen simplel - måling af Hb-koncentrationen (f.eks. efter ca. 1 mdr.) og hertil kan føjes måling af retikulocyttallet (f.eks. efter 1 uge) som prompte vil stige i løbet af dage, når behandling med vitaimin B12 indledes


Vedr. andet klinisk billede - f.eks. polyneuropati - er det en klinisk vurdering der afgør, om der er behandlingseffekt


Vedr. biokemisk monitorering af behandlingen hos patienter som ikke har anæmi (jvf ovenfor): Måling af plasma - cobalamin. Hvis den er normal (eller forhøjet) under behandling, får patienten sufficient behandling
Vedr. injektionsbehandling versus tabletbehandling: Overordnet ligeværdige. Hvis tabletbehandling vælges, anbefales at måle plasma-cobalamin 1-2 X /år (dårlig compliance ?)

Kilder

Referencer

Lindenbaum J, Healton EB, Savage DG, Brust JC, Garrett TJ, Podell ER, et al, Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis. N Engl J Med 1988;318: 1720-8NEJM
Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, Stabler SP, Lindenbaum J, Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood 1998;92: 1191-8Blood
Birgens HS , Bergmann O, Borregaard N et al, Benigne hæmatologiske sygdomme hos voksne. Diagnostik og behandling. Ugeskrift for Læger 2003;4: 22PubMed
Hvas A-M, Ellegaard J, Nexø E, Diagnostik af vitamin B12-mangel - tid til eftertanke. Ugeskr Læger 2003;165: 1971-6Ugeskrift
Norberg B, Vitamin B12 i Norden. Ugeskr Læger 2003;165: 1977-8Ugeskrift
Solomon LR, Cobalamin-responsive disorders in the ambulatory care setting: unreliability of cobalamin, methylmalonic acid, and homocysteine testing. Blood 2005;105: 978-85Blood
Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, Goringe A, Hood K, McCaddon A, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005Vis kilde
Hvas A-M, Nexo E, Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update. Haematologica 2006;91: 1506-12PubMed
Stabler SP, Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 2013;368(2): 149-60NEJM
Sundhedsstyrelsen: Rationel Farmakoterapi: Midler mod BlodmangelVis kilde
Vitamin B12-mangel uden anæmi - en vigtig diagnose af Ebba Nexø, Bettina Borre Buhl, Johan Frederik Håkonsen Arend, Månedskrift for almen praksis, 2017Vis kilde

Fagmedarbejdere

Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet
Erling Peter Larsen, speciallæge i almen medicin,
Christina Gerlach Øgard, alm. praktiserende læge, ph.d., Birkerød
Indhold leveret af:

Link

Vitamin B12 mangel
Fakta
Vitamin B12 - kobalamin - kan ikke produceres i kroppen. Det skal derfor tilføres gennem kosten
Nogle personer med vitamin B12 mangel vil med tiden udvikle sygdommen perniciøs anæmi
Mangel på vitamin B12 kan skyldes utilstrækkelig indtagelse eller optagelse af vitamin B12
Tidligt i udviklingen af vitamin B12 mangel har man ingen symptomer. Senere får man efterhånden lav blodprocent
Ved yderligere forværring af tilstanden opstår skader på nervesystemet og tegn på psykiatrisk sygdom, herunder også demens
Traditionelt har man behandlet B12 mangel med jævnlige indsprøjtninger (injektioner) af B12. For mange er tabletter lige så god en behandling. Det er først og fremmest personer med perniciøs anæmi, som bør have injektioner af B12
Hvad er vitamin B12?
Vitamin B12 indgår i kemiske reaktioner i kroppen. Disse reaktioner er vigtige for, at nerverne kan fungere normalt, og at der dannes blodceller, dette gælder især røde blodlegemer men også hvide blodlegemer og blodplader.

Vitamin B12 - kobalamin - kan ikke produceres i kroppen. Vitaminet skal derfor tilføres gennem kosten.

Kød og mælkeprodukter udgør den eneste kostkilde til vitamin B12. Normal vestlig kost indeholder 5-20 mikrogram kobalamin pr. dag, mens minimumsbehovet er 6-9 mikrogram pr. dag. De samlede lagre i kroppen af kobalaminer er typisk 250-800 gange større end det daglige behov. Så det tager lang tid, før vitamin B12 mangel opstår, selvom man ophører med at indtage eller optage vitamin B12.

Optagelsen af vitamin B12 starter i mavesækken, hvor mavesyren spiller en vigtig rolle. Intrinsic factor (IF) er et stof, som produceres i mavesækken, og som binder sig til vitamin B12. IF er af afgørende betydning for optagelsen af vitamin B12 i nedre del af tyndtarmen.

Hvad er vitamin B12 mangel?
Nogle mennesker med vitamin B12 mangel vil med tiden få sygdommen perniciøs anæmi. Det er en tilstand, hvor man har lav blodprocent, tegn på nerveskader og eventuelt psykiatrisk sygdom. Når der er så åbenbare tegn på sygdom, er diagnosen sædvanligvis let at stille.

Men man kan også have vitamin B12 mangel uden symptomer. Selv om det er vanskeligt at stille diagnosen uden symptomer, er det vigtig at stille diagnosen tidligt. Det skyldes, at eventuelle skader på nerverne kan blive uoprettelige, hvis behandlingen sættes ind for sent.

Der er to stoffer i blodet, som kan afsløre vitamin B12 mangel: Metylmalonat (MMA) og total homocystein (tHcy).

Hvad er symptomerne på vitamin B12 mangel?


Tidligt i udviklingen af vitamin B12 mangel er der ingen symptomer
Hvis tilstanden ikke opdages og får lov at udvikle sig, kan det efterhånden føre til lavere blodprocent (megaloblastær anæmi)


Hvis tilstanden ikke behandles i tide, kan opstå skader på nervesystemet og tegn på psykiatrisk sygdom 


Hvornår bør lægen mistænke vitamin B12 mangel?
Tilstanden bør mistænkes hos alle personer som har

Uforklarlig lav blodprocent (anæmi)


Uforklarlige symptomer fra hjerne og nervesystem, psykiatriske symptomer og/eller symptomer fra slimhinder som tungebetændelse ("glossitis"), dårlig appetit og diarré
Man bør være særlig opmærksom på personer, som er i risiko for at udvikle vitamin B12 mangel

Ældre mennesker med øget risiko for atrofisk gastritis. Atrofisk gastritis er en tilstand, hvor slimhinden i mavesækken ændrer sig
Vegetarianere og veganere
Personer med sjældne kroniske betændelsessygdomme i tarmen (colitis ulcerosa og Morbus Crohn)
Andre grupper i risiko er mennesker med autoimmune sygdomme som Graves sygdom, thyroiditis og vitiligo, samt personer som bruger syrehæmmende medicin (protonpumpehæmmere, H2-blokkere) eller metformin mod diabetes type 2 i lange perioder


Hvordan stilles diagnosen?


Det er vigtigt at stille diagnosen så tidligt, at der ikke opstår skader på nerverne, da disse kan være vanskelige at behandle. Problemet er dog, at de tests der findes, er så unøjagtige, at hvis alle mennesker over en vis alder skulle tjekkes for vitamin B12 mangel, ville langt flere af prøvesvarene være falskt positive end sandt positive. Med andre ord ville mange få fejlagtig besked om, at de havde vitamin B12 mangel.


Diagnosen baseres på måling af forskellige blodprøver:

Kobalamin (vitamin B12)
Metylmalonat (MMA) og totalhomocystein (tHcy)
Blodprocenten (Hb)
MCV, som er en blodprøve som fastslår størrelsen på de røde blodlegemer - de er typisk forstørret ved vitamin B12 mangel
I de tilfælde hvor perniciøs anæmi opstår, er denne tilstand karakteriseret ved:

Lav blodprocent
Glat tunge
Følelsesløshed forskellige steder på kroppen
Unormal gang på grund af forstyrrelser i nervesystemet. Når tilstanden er kommet så langt, er den normalt let at opdage. Stilles diagnosen tidligt i forløbet og behandles korrekt, kan man blive helbredt
Hvorfor får man vitamin B12 mangel?
Mangel på vitamin B12 kan skyldes, at man enten indtager eller optager for lidt vitamin B12.

Utilstrækkeligt indtag

Utilstrækkelig indtagelse af vitamin B12 ses blandt vegetarianere og specielt blandt veganere. Veganere er vegetarianere, som hverken spiser kød, mælkeprodukter eller æg. Bortset fra disse specifikke tilstande er utilstrækkelig indtag af vitamin B12 usædvanlig i den industrialiserede del af verden.

Manglende optag

Manglende optagelse af vitamin B12 forekommer hos personer med forskellige mave-tarmsygdomme. De typiske tilstande er en ændring af slimhinden i mavesækken (atrofisk gastritis). Denne tilstand fører til, at man udskiller mindre mavesyre og stoffet intrinsic factor (IF). Forekomsten af atrofisk gastritis i mavesækken øges med alderen. Det kan være forklaringen på, at nedsat optagelse af vitamin B12 bliver hyppigere, jo ældre vi er.

Der er også nedsat optagelse ved svigtende bugspytkirtel, i tilfælde hvor man har fået opereret dele af mavesæk eller tyndtarm bort, ved cøliaki og Crohns sygdom.

Lang tids brug af syrehæmmende midler og antidiabetes-midler (metformin) kan føre til nedsat optagelse af vitamin B12 og muligvis udvikling af vitamin B12 mangel.

Er vitamin B12 mangel arvelig?
Sygdommen perniciøs anæmi har en arvelig komponent. En person med denne sygdom har undertiden andre autoimmune sygdomme.

Hvordan behandler man vitamin B12 mangel?
Målet med behandlingen er at øge vitamin B12 niveauet i kroppen og forhindre, at man får perniciøs anæmi. Dilemmaet er, at det ikke altid er let at fastslå, om en person har vitamin B12 mangel.

Personer med vitamin B12 mangel trods normal optagelse, så som vegetarianere og veganer, behøver kun dagligt tilskud i form af en vitaminpille som indeholder mindst 6 µg af vitamin B12. Det er beregnet, at tre deciliter mælk og tre skiver ost om dagen dækker det daglige behov for vitamin B12. Så for mange mennesker er vitaminpiller unødvendige.

Personer med varig nedsat optagelse af vitamin B12 skal behandles med vitamin B12 tilskud hele livet. Det er foreløbigt uafklaret, om personer med lette biokemiske tegn (blodprøver) på vitamin B12 mangel skal behandles.

Traditionelt har man behandlet B12 mangel med jævnlige indsprøjtninger af B12. For mange er tabletter lige så god en behandling. Det er først og fremmest personer med perniciøs anæmi, som bør behandles med indsprøjtninger.

Ved uklart sygdomsbillede og hvor symptomer og blodprøver er modstridende, er det vanskeligt at give veldokumenterede anbefalinger om behandling. Hos personer med klare tegn på vitamin B12 mangel anbefaler man behandling uafhængig af, hvad blodprøverne måtte vise.

Ved B12 i grænseområdet og uspecifikke symptomer kan man starte behandling. Såfremt B12 er i grænseområdet, men uden symptomer, kontrolleres B12-niveauet i blodet efter 1 år.

Hvad kan jeg selv gøre?
Du skal søge din læge, hvis du har symptomer på blodmangel, eller du får symptomer på nervebetændelse med f.eks. ændret følesans på ben og fødder eller snurren/smerter i ben og fødder.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre vitamin B12 mangel?
Du skal spise en alsidig kost og i øvrigt følge de råd, som din læge giver dig om behandling af vitamin B12 mangel.

Hvordan udvikler sygdommen sig?
Prognosen er god for de fleste. Hvis diagnosen stilles tidligt, og hvis perniciøs anæmi behandles, kan mange af symptomerne forsvinde.

Er vitamin B12 mangel farlig?
Ja, vitamin B12 mangel kan være farlig, hvis den ikke behandles, og der udvikles svær blodmangel som kan medføre brystsmerter med blodprop i hjertet samt hjertesvigt med ophobning af væske i kroppen, herunder lunger og ben.

Hvor udbredt/hyppig er vitamin B12 mangel?
Det er en hyppig tilstand, som påvirker mindst 15 % af de ældre.

Vil du vide mere?
Perniciøs anæmi
Graves sygdom
Tyroiditis, betændelse i skjoldbruskkirtlen
Vitiligo
Vitamin B12 mangel - for sundhedsfaglige
Perniciøs anæmi - for sundhedsfaglige

Kilder
Fagmedarbejdere
Hans Carl Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, Københavns Universitet
Erling Peter Larsen, speciallæge i almen medicin,
Christina Gerlach Øgard, alm. praktiserende læge, ph.d., Birkerød
Indhold leveret af:

Patienthåndbogen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
laegehaandbogen@dadl.dk