Covid 19: B12-mangel er en mulig modifiserbar (og absolutt unngåelig) risikofaktor i vår kamp mot COVID-19

 Forskningsartikkel publisert januar  2021

Er vitamin B12-mangel en medskyldig i pandemien?

Oppsummering og konklusjon 

Denne gjennomgangen viser at B12-mangel assosierer seg på flere områder  og veldig lik det der COVID-19 utøver sine skadelige effekter: immunlogisk (medfødte og tilpasningsdyktige; cellulære og humorale responser; og betennelse); mikrobiologisk (tarmmikrobiom); hematologisk(koagulasjon); og signalisering av endotelceller (mer betennelse).Disse foreningene har potensial til å konvergere, synergisere og til slutt legge til den uforholdsmessige tilleggsbyrde COVID-19 påfører eldre og de med diabetes. Det er også nye data som B12 i seg selv kan forstyrre Sars-Cov-2-replikering, og legge til et potensielt terapeutisk middel dimensjon. B12-mangel er således en mulig modifiserbar (og absolutt unngåelig) risikofaktor i vår kamp mot COVID-19 (Fig. 3

Les originalartikkelen her: