Medlemmene spør: Blåmerker og blør lettere....

10.09.2019

SPØRSMÅL:

 Jeg fikk for første gang injeksjoner i jula 2018 og har etter hvert fått ukentlig injeksjoner. (cyano)
Opplever at jeg får fortere blåmerker og blør lettere om jeg slår meg. Det stopper fort, men
hva kan dette komme av?

SVAR:

Kan årsaken være at din  ferritinen er blitt lav? B12 "spiser" av jernlagrene, og det er viktig å følge med på dette. En bør ikke begynne på jerntilskudd uten at den er påvist lave verdier eller mangel.

Det kan også være mangel på vitamin C, vitamin B12 (få hyppigere injeksjoner?) og vitamin K.

Kilde: Lege Stefan Frafjord på Lommelegen.no og Rolah Lønning. Sistnevnte jobber som kosmetisk lege ved BeWell-klinikken, driver bloggen ROKderm.com, og er forfatter av boken «Frisk Hud».

Begge påpeker at enkelte medisiner som Albyl-E, Marevan og Ibux samt penicillin og sulfonamider kan føre til lettere blåmerker.

Det finnes andre medisinske årsaker også, men siden dette er noe du opplever etter oppstart med B12-injeksjoner, så er det mest nærliggende å undersøke ditt jernlager som nevnt over.

Blødningstendens kan ha mange forskjellige årsaker, men de viktigste forklaringene er:
Sykdom i blodårer
Sykdom i blodplatene (trombocyttene)
Sviktende levringssystem (koagulasjon og/eller fibrinolyse)
Noen medisiner kan medføre blødningstendens
Utenfor sykehus er dette den aller vanligste årsaken. Medisiner som brukes til å fortynne blodet, slik som acetylsalisylsyre eller Marevan er hyppigst
Nyere blodfortynnende midler (NOAK/DOAK) som argatroban (Novastan), dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana)
Mange pasienter plages også med blåmerker som følge av bruk av kortisonholdig medikamenter.