B12Kliniek: Bivirkninger ved behandling?

15.04.2019

  1. Hodepine (ofte: 1 til 10%)
  2. Akne, akneformig dermatitt
  3. Allergiske hudreaksjoner som eksem og eksantem forårsaket av kobolt
  4. Allergiske reaksjoner som kløe, urtikaria (noen ganger)
  5. Anafylaktisk sjokk (svært sjelden: <0,01%)


Behandling av B12-mangel fører til produksjon av nye erytrocytter. I sjeldne tilfeller kan dette føre til økt intracellulær bruk av kalium (kalium), med mulig konsekvens av alvorlig kaliummangel.  I så fall er sykehusbehandling med telemonitoring av hjerterytmen nødvendig.


Noen ganger ser det ut til at, etter starten av vitamin B12-tilskudd, forekommer en (midlertidig) forverring av symptomene med eller uten bivirkninger (se ovenfor). 

Denne "første forverringen" forsvinner vanligvis etter noen dager eller uker. Kjemisk er dette fenomenet ennå ikke fullt ut forstått. Årsaken til dette er ikke blitt undersøkt tilstrekkelig. Sannsynligvis er allerede berørte celler brutt ned, etter hvilke gjenoppretting kan oppstå.

 En (midlertidig) forverring kan heller ikke føre til konklusjonen om at det var eller ikke var en B12-mangel. Dette fenomenet kan ikke brukes til å stoppe behandlingen!