Forberedelser og legetime

05.02.2019

Forbered deg  til legetimen. 

Tiden du har til disposisjon er ofte bare 15-20 minutter. Den tiden går fort!

Hvis det er  mulig, bestill dobbeltime.

Det er en god idé å komme godt forberedt slik at du har tid til å diskutere  og få til  en god samtale med legen din. 

Hva du bør gjøre:

 1. Skriv ned  alle symptomer du har på forhånd.

 Det er lurt å skrive symptomdagbok, og ta denne med til legetimen. Da har du noe konkret å forholde deg til, og det hjelper deg til ikke å glemme noe. Tiden du har til rådighet, er ofte knapp så da er det desto viktigere at du får forklart alt du har på hjertet.

 2. Lag gjerne en liste over alle medisiner, vitaminer eller kosttilskudd  du tar.

 3. Du kan gjerne be en venn eller et familiemedlem å bli med deg under konsultasjonen. Sannsynligvis vil da legen du møter skjerpe sansene og  kanskje være ekstra oppmerksom. Det kan være vanskelig å huske all informasjon legen din gir deg, også av den grunn er det lurt å ha med seg en som kan hjelpe deg å huske hva som ble sagt. 

Du kan jo også ta opp det som blir sagt på telefonen din.  Det lureste er nok å gjøre legen din klar over at du gjør det, men det er ikke straffbart å gjøre opptak av samtaler du selv er del i.LINK ( Vær oppmerksom på at opptak kan virke provoserende på legen hvis du ikke avklarer at du tar opp samtalen:)

4.Skriv på forhånd  ned spørsmål du skal stille legen. Da kan du følge disse, og om  du har forberedt deg med dokumentasjon som underbygger din mening, er det mye lettere å få til en god dialog.  En annen mulighet er å skrive et notat til legen, og sende det til legen før avtalt time. Da har legen mulighet til å oppdatere sin kunnskap, før han møter deg.

 Etter at du har gått nøye gjennom symptomene dine, bør du stille disse spørsmål:

1. Hva mener du er den mest sannsynlige årsaken til mine symptomer?

2. Hva slags prøver  mener du jeg trenger å ta? Hvorfor?

3. Disse prøvene/ undersøkelsene - krever noen spesielle forberedelser? F.eks må jeg  ta disse blodprøvene fastende?

4. Hvilke behandlinger er tilgjengelige, og som anbefaler du for meg? Hvorfor mener du det er riktig behandling for meg? Hva bygger du dine konklusjoner på?

5. Hva er mulige bivirkninger ved behandling?

6. Hvordan skal denne behandlingen følges opp?

*  Skulle legen konkludere med at du ikke har noen B12-mangel, be om å få en skriftlig redegjørelse  for konklusjonen. Be samtidig om en plan for hvordan man skal gå fram for å finne årsaken til dine symptomer. *

* Du bør ved anledning også be om å få en kopi av journalen din, slik at du har en oversikt over tidligere behandlinger, diagnoser og blodprøver.*

 * Lurt er det også å lage seg en oversikt over alle blodprøver du har tatt gjennom årene. Selv har jeg laget meg et Excelark, og av det kan jeg lese når min B12-mangel første gang viste seg med grenselave verdier.*

* Excelark  bør også brukes for å notere når du har tatt injeksjoner/(tabletter), hva slags produkt, og hvilke symptomer du  har hatt siden siste injeksjon. *

* Dette har jeg praktisert selv, og  jeg har erfart det som svært nyttig.