Hvordan beregnes av doser av vitamin B12?

09.01.2019

Absorbsjonen av vitamin B12 kan beregnes slik:

Absorption = 1,5 + dose / 100

Den første 1,5 μg står for absorpsjonen via intrinsic faktor, mens den andre delen forklarer prosentdelen absorbert gjennom passiv diffusjon.

Derfor vil en 200 μg dose gi: 1,5 μg + 200/100 μg = 3,5 μg

Disse beregnede absorpsjonsnivåene kan imidlertid reduseres dramatisk ved fordøyelsessykdommer. 

Vitamin B12 Doser: Enkeltdose eller flere?

En annen faktor som skal vurderes med hensyn til vitamin B12 doseringsnivåer, er å velge en enkelt dose eller flere mindre doser.

Kroppene våre er vant til mindre doser som distribueres gjennom dagen, noe som tilsvarer 1,5 til 2 μg absorpsjonskapasitet av intrisic faktor

To doser på bare 3 μg gir samme totale absorpsjon som en enkeltdose på 150 μg:

Flere 3 μg dose: 2 x 1,5 μg = 3 μg

Enkelt 150 μg dose: 1,5 + 150/100 μg = 3 μg

Hvis du foretrekker å ta vitamin B12 i mindre doser, så er tre små doser over hele dagen perfekt. For de som helst vil ta en dose på dagen, er det nødvendig med et mye høyere doseringsnivå fordi absorpsjonen via passiv diffusjon blir svært viktig.

Høy Dosering Vitamin B12

En svært høy dose kan dekke kroppens behov for noen dager. For eksempel anbefaler amerikanske leger å ta 2000 μg, en gang i uken. På denne måten kan kroppen dekkes for hele ukentlige krav:

1,5 μg + 2000/100 μg = 21,5 μg

Hvorvidt denne metoden for å administrere høye doser av vitamin B12 er virkelig tilrådelig eler ikke er usikkert. Det anbefaler ofte i stedet  å få et jevnt inntak av vitamin B12 i små eller moderate doser. Dette gjør at blodnivåene kan forbli konstant, noe som kroppen og ekskresjonsorganene (lever og nyrer) vil oppleve i en optimal, naturlig setting.

Kilde: B12-vitamin.com