B12-mangel og hyperhomocysteinemia ved hjerneslag / TIA

04.11.2019

En nylig  undersøkelse foretatt ved University Hospital of London, Ontario, Canada sier:

Til tross for en tydelig økning i B12-tilskudd i vårt henvisningsområde de siste årene, forblir metabolsk B12-mangel og hyperhomocysteinemia vanlig hos pasienter med TIA

Da disse forholdene har alvorlige konsekvenser og lett  kan behandles, skal serum B12 og tHcy måles hos alle pasienter med iskemisk hjerneslag.

Vi fant at til tross for tilsynelatende økninger i B12-tilskudd i samfunnet vårt, er hyperhomocysteinemia og metabolsk mangel fortsatt vanlig hos pasienter med hjerneslag, spesielt hos eldre pasienter. 

Disse funnene er viktige i flere tellinger. Som omtalt, reduserer B-vitaminer  tHcy -nivået og risikoen for hjerneslag. I tillegg til å øke risikoen for hjerneslag ved å øke tHcy, forårsaker B12-mangel også nevropati, myelopati og demens

Kognitiv tilbakegang er vanlig hos slagpasienter, og behandling av B12-mangel og hyperhomocysteinemia kan forhindre demens.

 I en nylig metaanalyse hadde pasienter med høyere blodnivå av B12, B6 og folat redusert risiko for å utvikle atrieflimmer, en kjent risikofaktor for kardioemboliske slag.

Fall hos eldre, en viktig årsak til funksjonshemming, økes sannsynligvis også ved tap av stillingsfølelse med B12-mangel.

Det virker også sannsynlig at pasienter i andre regioner, og pasienter med mer alvorlige hjerneslag, kan ha en større utbredelse av begge disse forholdene.

 I Newcastle 85+ -studien var den laveste kvartilen av plasma B12 <170 pmol / L, med tHcy 19,9 (95% CI 16,3-24,6); dvs. 25% av pasienter i Storbritannia som i 2006 var 85 år hadde metabolsk B12-mangel.

 B12-mangel er veldig vanlig i India, delvis på grunn av en høy forekomst av vegetarisme. Selv hos ungdom ble B12-mangel rapportert hos 32% av deltakerne i Haryana-regionen.

I Pakistan ble 58,3% av iskemisk hjerneslagpasienter rapportert å ha hyperhomocystemia definert som tHcy> 15 μmol / L

23 i Kina var prevalensen av tHcy> 30 μmol / L blant hypertensive pasienter  16,7% .

 Det ville derfor være viktig å vurdere forekomsten av hyperhomocysteinemia og metabolsk B12-mangel i andre slagpopulasjoner. 

Det ville også være veldig viktig å vurdere serum B12 og tHcy hos pasienter med kognitiv svikt.

Konklusjon:Til tross for en tydelig økning i B12-tilskudd i vårt henvisningsområde de siste årene, forblir metabolsk  B12-mangel og hyperhomocysteinemia vanlig hos pasienter med TIA