Vitamin B12-status er en risikofaktor for beinbrudd blant veganere

09.06.2021

Abstrakt

Flere studier viste konsekvent at veganere hadde høyere risiko for beinbrudd sammenlignet med personer fra andre diettgrupper. 

Mens forskere har fokusert på flere faktorer som mulig forklaring av disse funnene, både diett (f.eks. Kalsium) og ikke-diett (f.eks. Vekt / BMI-status), er den utbredte utilstrekkelige vitamin B12 (B12) status blant veganere som en risikofaktor for beinbrudd, har ikke blitt tilstrekkelig gransket. 

Den skadelige effekten av utilstrekkelig B12-status på beinvev er både direkte, via svekkelse av det insulinlignende veksthormonet 1 og taurinsyntese, og indirekte, indusert gjennom sin hyperhomocysteinemiske effekt, gjennom i det minste følgende mekanismer: 

1) redusering av beinmineral innhold og tetthet ved å akkumulere i den ekstracellulære matrisen, 2) redusere osteoblaster og øke osteoklasterfunksjonen, 

3) redusere blodstrømmen til beinvev,

4) indusere apoptose via den reaktive oksygen-artsmedierte mitokondrieveien, og 

5) hindre dannelsen av tverrbindinger av kollagen, hindrer lyslyloksidase og hindrer uoppløselighet av fibriller. Med tanke på den utbredte utbredelsen av B12-mangel blant veganere, bør ikke dens rolle i risikoen for beinbrudd overses.

Link