B12-tilskudd kan forbedre behandlingen av depresjon

01.09.2020

Vitamin B-tilskudd kan  gi bedre depresjonsbehandling, ifølge forskere ved Kuopio-universitetet i Finland, dette skrev finske forskere allerede for tjue år siden, i følge Dagens Medisin.


De finske forskerne har funnet at pasienter med rikelig mengder vitamin B12 i blodet responderer bedre på behandlingen. Dette er første gang en undersøkelse viser at B12-verdier innenfor normalområdet kan ha betydning for behandlingen av depresjoner.

Resultatene viser at poliklinisk behandlede pasienter som ble helt bra eller bedre, hadde statistisk sett høyere konsentrasjoner av B12 i blodet både ved behandlingsstart og -slutt.

En tidligere studie viser at eldre pasienter svarte bedre på depresjonsbehandling hvis de fikk tilskudd av vitamin B1, B2 og B6

Disse vitaminene; B1, B2 og B6  øker B12-nivået indirekte. Studien gjelder 115 polikliniske pasienter med depresjon. B12-status ble målt både før behandlingsstart og seks måneder senere.

Forskerne tror det kan være flere biologiske årsaker til depresjon, og at vitamin B12-status kan ha betydning for en undergruppe pasienter.

Kilde: BMC Psychiatry, www.biomedcentral.com

B1, B2 

Både vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin)  deltar i kroppens nedbrytning av karbohydrater og fett til energi. Spesifikt for vitamin B1 er at det er nødvendig for å danne en av byggesteinene i cellenes DNA.

B6-vitamin

Vitamin B6 er nødvendig for at nervesystemet skal fungere normalt og har i tillegg en funksjon for både hud og blodceller

Vitamin B5

ble ikke nevnt i denne studien, men er viktig for å frigjøre energi

Vitamin B5 (pantotensyre) er ett av de åtte vannløselige B-vitaminene. Pantotensyre er en del av et koenzym (CoA) som er viktig for å frigjøre energi fra maten vi spiser. Pantotensyre finnes i de fleste matvarer, og selv om man trenger jevnlig tilførsel er det veldig sjelden at mangel oppstår.