B12-"REVOLUSJON", KAN DISSE ORDENE SAMLET FÅ ALLE TIL Å FÅ EN GOD B12-BEHANDLING?

14.11.2019

Vi har samlet oppdaterte referanseverdier og fire hovedpunkter i B12-behandlingen som  B12-professor Ebba Nexø, lege og ph.d Johan Arendt mener bør være grunnleggende for all B12-behandling.

SITAT FRA DAGENS MEDICIN, DANMARK:

Disse fire hovedpunktene er:

 1. B12 mangel skal mistænkes hos patienter med vage neurologiske klager - også selv om der ikke er anæmi.
 2. Alle patienter diagnosticeret med B12 mangel skal initialt behandles med injektioner. Patienter, der kan optage vitaminet, kan vedligeholdes med kostomlægning/en daglig vitaminpille. Patienter, der ikke kan optage B12 skal fortsætte livslangt med farmakologiske doser af B12.
 3. Behandling skal tilpasses patientens behov. Måling af plasma B12 kan ikke anvendes som kontrol af behandlingseffekt.
 4. Høj B12 som resultat af B12 behandling er ikke forbundet med risiko for andre sygdomme. Højt B12 hos patienter, der ikke får behandling med vitaminet, er som oftest et tilfældigt fund, men kan skyldes malign sygdom eller leversygdom.

 (Se notat fra Dagens Medicin, paper lagt fram på Læredage, Bella Senteret, København 14.11.2019.) under

Nexø og Arendt presenterte følgende og anbefalte at danske leger måtte oppdatere sin kunnskap på B12-mangel og være klar over følgende:

3 årsaker til høyt P-B12 før neste injeksjon:

 1. - Høj B12-Haptocorrin
 2. - Hydroxo-B12 binding på albumin
 3. - Auto-antistoffer mod holoTC (holoTC er aktiv B12)


Vi har fått svar fra Johan Arendt som utdyper dette slik:


Høy B12-Haptocorrin:

- Menes det bare B12 bundet til Haptocorrin som vil være høy? Vi vet jo at prøven som vanligvis blir målt (S-B12) vil være mye forhøyet ved injeksjonsbehandling, men vil ikke B12 bundet til Transcobalamin også være forhøyet?

 "Jo, men B12-haptocorrin bliver længere tid i blodet end B12-transcobalamin (holoTC). Så S-B12 vil vise højt B12 pga høj B12-haptocorrin, mens holoTC kan være lav" 

Hva menes med Hydroxo-B12 binding på albumin?

"Hydroxo-B12 binder sig til albumin via hydroxyl-delen. Vi ved ikke meget om hvordan den del der er bundet til albumin kan komme ind i cellerne. Men igen har albumin længere levetid i blodet end holoTC - og kan give falsk indtryk af adækvat B12 til cellerne-"

 Auto-antistoffer mod holoTC (holoTC er aktiv B12)

Hvilken betydning har auto-antistoffer for måling av B12? 

 "Det har først og fremmest den betydning af det måles med når S-B12 måles, men det er ikke tilgængelig for cellerne. Det blokerer ikke cellernes optag af B12, men kan give indtryk af adækvat B12 selvom holoTC er lavt. "


Mottatt 25.11.2019

Forklaring:

 • Dette betyr altså at det aktive B12 - HoloTc (transkobalamin), som er det som går inn i cellene våre, halveres fortere enn haptocorrin som er inaktivt. Dermed kan prøven for det meste bare vise inaktivt B12.
 • Albumin kan binde seg til Hydroxo-B12, som også har lengre levetid enn HoloTC, og kan dermed bidra til å gi et høyere tall på serumprøven selv om HoloTC er lav.
 • Autoantistoffer mot HoloTC er med i prøvesvaret på serum-B12 uten å være tilgjengelig for cellene. Det kan dermed være med på å gi et inntrykk av normalt B12 selv om HoloTC er lavt.

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Referanseområder:

Oppdatert 22.07.2019

Tolkning

Høye verdier

forekommer ved behandling med kobalamin, ved flere kreftsykdommer, bl.a. leukemier og hepatomer, primær polycytemi, og ved levercelleskade. Det kan også foreligge en funksjonell intracellulær kobalaminmangel til tross for høye serumverdier, for eksempel ved alkoholisk levercirrhose. Ved ekstremt høye verdier (>800-1000 pmol/L) hos ikke-substituerte pasienter bør pasienten utredes med tanke på myeloproliferativ sykdom, spesielt kronisk myelogen leukemi.

Lave verdier

Hos både barn og voksne begynner p-tHcy og s-MMA å stige når s-kobalamin faller under 500 pmol/L og stiger kraftig som tegn på intracellulær mangel ved kobalaminnivå < 250-300 pmol/L. Det er hos voksne vist at s-kobalamin>300 pmol/L er assosiert med bedre genomisk stabilitet.

Det er per i dag ingen konsensus på hvilken serumverdi som indikerer kobalaminmangel, men verdier under 275 pmol/L er blir ofte brukt. 

Dersom man mistenker en funksjonell kobalaminmangel hos pasienter med en kobalaminverdi over 275 pmol/L, kan man gi hydroxykobalamin 1 mg intramuskulært og måle effekten på tHcy og MMA etter 1-2 uker. Et fall i en eller begge markører tyder på at det forelå en kobalaminmangel.

Et s-kobalaminnivå >276 pmol/L i svangerskapsuke 18 er assosiert med en adekvat kobalaminstatus hos barnet ved 6 måneders alder.

Ved utredning av kobalaminmangel hos spedbarn bør man bruke tHcy (< 6,5 umol/L) som metabolsk markør, da MMA er vanligvis høy i serum hos barn som ammes og lite egnet som en markør på kobalaminstatus.

Referanser

1. Vitamin B12 deficiency. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, Brito A, Guéant JL, Miller JW, Molloy AM, Nexo E, Stabler S, Toh BH, Ueland PM, Yajnik C. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 29;3:17040. doi: 10.1038/nrdp.2017.40

Sitat fra overnevnte artikkel:

Patients with true pernicious anaemia, lacking intrinsic factor, are unable to reabsorb the B12 lost in bile, which varies from 3 to 9 μg daily141. To maintain tissue stores, between 100 and 300 μg of B12 should therefore be retained monthly. The daily requirement for individuals without malabsorption has been set at 2.4 μg, although an intake of 4-7 μg resulted in lower serum MMA values166. People who are B12 deficient due to low dietary intake will require loading with high­ dose B12 to establish or restore tissue levels, after which time smaller supplements will suffice as conservation of biliary B12 is possible through enterohepatic recycling and the normally highly efficient reabsorption of biliary B12 (REF. 167). Detection of B12 malabsorption using the CobaSorb test can help to determine whether patients will respond to low­dose B12 supplements or whether patients will require treatment with pharmacological doses of the vitamin, either orally or by intramuscular injection139. Establishment or restoration of adequate B12 stores is particularly important in pregnant and lactating women.


Vi kan også legge merke til følgende utsagn;

 Severe neurological abnormalities should be treated aggressively with daily injections for a week and then weekly treatment until stabilized. Some patients request more­frequent injections, claiming subjective improve­ ment in symptoms and mood. The basis for this is not understood, but as B12 is considered harmless with no defined tolerable upper intake level38, there is no harm in a 'personalized' approach to meet the need of the individual patient

https://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=1235e7938d7d2dbd19a4


Her er omtalen fra Dagens Medicin, DK, 12.011.2019             Lægedage, Bella Senteret, København

Mangel på B12-vitamin ses i dag langt hyppigere end tidligere, og derfor skal diagnosen overvejes ved langt flere af de patienter, der kommer forbi almen praksis end tidligere, siger professor.

»Opdages B12 mangel for sent kan der komme varige neurologiske skader. Det er vigtigt for de praktiserende læger at vide, hvilke patienter der skal mistænkes for B12 mangel, hvilke analyser der skal anvendes til at fastslå diagnosen, og hvordan behandlingen tilrettelægges,« siger professor og emerita Ebba Nexø.

På tværs af regionerne er der store forskelle både i recepter på B12 og i forbrug af B12-relaterede laboratorieanalyser. Men mangel på B12 kan behandles effektivt uden bivirkninger. Det kalder på større viden på området og en enighed om, hvordan B12 skal behandles, siger Ebba Nexø.

Derfor har hun fire punkter, hun mener, de praktiserende læger skal opdateres på.

 1. B12 mangel skal mistænkes hos patienter med vage neurologiske klager - også selv om der ikke er anæmi.
 2. Alle patienter diagnosticeret med B12 mangel skal initialt behandles med injektioner. Patienter, der kan optage vitaminet, kan vedligeholdes med kostomlægning/en daglig vitaminpille. Patienter, der ikke kan optage B12 skal fortsætte livslangt med farmakologiske doser af B12.
 3. Behandling skal tilpasses patientens behov. Måling af plasma B12 kan ikke anvendes som kontrol af behandlingseffekt.
 4. Høj B12 som resultat af B12 behandling er ikke forbundet med risiko for andre sygdomme. Højt B12 hos patienter, der ikke får behandling med vitaminet, er som oftest et tilfældigt fund, men kan skyldes malign sygdom eller leversygdom.

I selskab med læge og ph.d. Johan Arendt og undervisningsbioanalytiker Bettina Buhl står Ebba Nexø klar ved Lægedage 2019 for at opdatere lægerne på B12-vitaminets verden. 

https://dagensmedicin.dk/flere-lider-af-mangel-paa-b12-vitamin/?fbclid=IwAR3IPY0xaUOVXeOIpZPubcQt9QVE_j8e0itpogagxiO25ndeGk7Spyl7ugoArtikkelen som er koblet til referanseverdiene fra NHMB over her er; 

How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency

 Du finner artikkelen under fanen "Forskning" og her er link til et av stedene den er publisert. Vitamin B12 deficiency. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, Brito A, Guéant JL, Miller JW, Molloy AM, Nexo E, Stabler S, Toh BH, Ueland PM, Yajnik C. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 29;3:17040. doi: 10.1038/nrdp.2017.40.Et  ny og svært viktig artikkel om diagnostisering og behandling av B12-mangel: The Many Faces of B12 deficiency, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6543499/

Norsk versjon kan lastes ned fra linken under. 

 NB ‼️HOPP IKKE OVER DENNE ARTIKKELEN‼️