B12-mangel, nest eldste genmutasjon oppdaget

13.08.2021

Arvelig vitamin B12-mangel kalt Imerslund-Gräsbeck syndrom (IGS). 

En genmutasjon som dateres tilbake til 11 600 f.Kr. er den nest eldste mutasjonen hos mennesker som er oppdaget så langt. 

 Forskerne beskrev mutasjonen hos mennesker av arabisk, tyrkisk og jødisk aner, som forårsaker en sjelden, arvelig vitamin B12-mangel kalt Imerslund-Gräsbeck syndrom (IGS).
Mutasjonen finnes i forskjellige etniske populasjoner, men den stammer fra et enkelt forhistorisk individ og ble overført til individets etterkommere. Forskerne sier at dette er uvanlig fordi slike "grunnleggende mutasjoner" vanligvis er begrenset til spesifikke etniske grupper eller relativt isolerte befolkninger. 


Mutasjonen oppsto i Midtøsten for rundt 13 600 år siden. Bare en mutasjon sett ved cystisk fibrose som oppstod for mellom 11.000 og 52.000 år siden antas å være eldre. 

IGS ble identifisert for litt over 50 år siden. Det forekommer hos barn født med to muterte kopier av enten det amnionløse (AMN) eller cubilin (CUBN) genet.

👉🏼Når en genetisk feil er tilstede i begge kopiene av et av disse to genene, kan en person ikke absorbere vitamin B12 i tynntarmen, noe som resulterer i mangel.

👉🏼Barn med IGS opplever høy risiko for infeksjoner, tretthet, oppmerksomhetsunderskudd, lammelse og til syvende og sist en form for anemi som kan være dødelig hvis den ikke behandles

👉🏼Anslagsvis 400 til 500 tilfeller av IGS har blitt beskrevet over hele verden så langt. Forekomsten er fortsatt ukjent. Syndromet kan behandles med livslange injeksjoner av vitamin B12.

"Å diagnostisere IGS er ofte tidkrevende og vanskkelig, hovedsakelig fordi vitamin B12-mangler har mange årsaker, så å identifisere denne tilstanden innebærer vanligvis å utelukke andre muligheter," sier hovedforsker Stephan M. Tanner, forskningsassistent i molekylær virologi, immunologi og medisinsk genetikk ved Ohio State University Comprehensive Cancer Center. 

"Våre funn tillater pålitelig genetisk diagnostikk ved mistenkte tilfeller av IGS ved at denne mutasjonen bør vurderes først når genetisk screening av pasienter fra disse populasjonene."
Selv ved sjeldne lidelser kan grunnleggende mutasjoner forårsake en betydelig brøkdel av alle tilfeller, sier han. Denne mutasjonen står for mer enn halvparten av tilfellene i disse populasjonene og for omtrent 15 prosent av tilfellene over hele verden. 
I denne studien undersøkte forskerne totalt 20 pasienter, 24 foreldre, 8 upåvirkede søsken og 4 besteforeldre fra 16 IGS -familier. Fordi forskerne fant mutasjonen i så mangfoldige populasjoner, var de usikre på om det var en ekte grunnleggermutasjon som først oppstod hos ett individ og gikk i arv gjennom mange generasjoner, eller om det bare var en mutasjon som gjentok seg ofte over tid i forskjellige populasjoner .
Omhyggelig analyse av gensekvensene på hver side av mutasjonen (dvs. haplotypen i både de muslimske og jødiske familiene) pekte imidlertid på en enkelt mutasjonshendelse i stedet for gjentatte hendelser.
Funnene ble nylig publisert i Orphanet Journal of Rare Diseases .