B12-mangel, hypotoni og forsinket utvikling- en sammenheng?

22.01.2019

Først om B12 mangel:


"Dette er en sjelden årsak til forsinket utvikling hos spebarn, vanligvis bare noe man ser hos spebarn som er fullammet og der mor er vegetarianer og ikke har nok B12 i brystmelken, eller der mor er blodfattig pga B12 mangel og er uvitende om dette under graviditet og fødsel. Jeg vet ikke noe om årsaken til at hun ble sjekket for B12 mangel, eller hvor alvorlig mangelen var, og skulle gjerne visst mer om dette for å kunne si noe mer sikkert. Hos et spebarn vil symptomene på B12 mangel begynne mellom 2-12 måneders-alderen og gi seg utslag i dårlig vekst, hypotoni, oppkast og dårlig matlyst, trøtthet, irritabilitet og forsinket utvikling eller regresjon i utviklingen. Rundt halvparten av babyer med B12 mangel vil også utvikle unormale bevegelser som skjelving eller risting og unormale øyebevegelser. Dette kan begynne før behandling eller kort tid etter behandling har startet. Hun har utifra det du beskriver ikke hatt mange av disse symptomene. Grovmotorisk forsinkelse er IKKE et typisk nevrologisk tegn på B12 mangel, og jeg lurer veldig på hvordan denne diagnosen ble stilt i deres tilfelle, og hvorfor hun har trengt behandling over så lang tid. Dette er noe jeg ville søkt forklaring på hvis jeg var deg. Hva testet de for ved 3 månedersalderen? Ble det oppdaget noe unormalt på nyfødt-screening (blodprøven man tar fra helen på nyfødte etter tre dager)? Og hvorfor har det vært nødvendig med behandling i så lang tid? Det finnes for eksempel genetiske tilstander der tarmen ikke kan transportere cobalamin (B12 vitamin) slik den skal. Kunne det være nødvendig å teste for dette for eksempel?

Nakkestivhet og å ha en favorittside er i og for seg veldig vanlig, og jeg tror ikke dette har sammenheng med treg grovmotorisk utvikling. Du føler også at hun utvikler seg normalt med tanke på finmotorikk og sosialt sett. Dette er godt å høre, da det er mer bekymringsfullt å ha forsinket utvikling på alle områder.

Hennes hypotoni og hypermobile ledd forklarer at hun ligger etter i grovmotorikken; av en eller annen grunn har hun ikke styrken og koordinasjonen det tar å krabbe, reise seg, gå osv. - hvorfor hun har hypotoni er derimot et ubesvart spørsmål. Dersom det er snakk om mild hypotoni, der man stadig ser fremgang, vil det være naturlig å følge henne tett opp i samarbeid med fysioterapeut, og anta at hun faller inne for normalen. Jeg vil da forvente at hun etterhvert vil ta igjen sine jevnaldrende. Dersom all utvikling ellers går som normalt er det ikke grunn tilbekymring, og noen barn begynner faktisk ikke å gå før 16-18 månedersalderen. Dersom det er snakk om mer alvorlig hypotoni, stagnering, eller mangel på fremgang i grovmotorikken (eller til og med regresjon) ville jeg bedt om evaluering av en barnenevrolog og diskutert utredning for bl.a. muskelsykdommer slik du nevner."

Les både spørsmålet og svaret i Lommelegen