B12-mangel-arv?

05.11.2019

Dr.Chandy tar opp temaet B12-mangel og arv i kapittel.5. Der skriver han følgende:

Arvelige gener for vitamin B12-mangel 

En av de kjente årsakene til vitamin B12-mangel er arvelige genetiske tilstander som svekker vitamin B12 metabolisme.

Genetiske varianter (polymorfismer) kan påvirke mengden vitamin B12 i vev ved å påvirke proteinene som er involvert i vitamin B12-absorpsjon, celleopptak og intracellulær metabolisme (Surendran et al., 2018). En rekke slike gener er identifisert. Interessant og oppmuntrende fant forskere også at høye doser vitamin B12 kan overstyre disse lidelsene: "Det bemerkelsesverdige ved bruken av vitamin B12-forstyrrelser har vært deres potensiale for behandling.

 Oppdagelsen av at høydose vitamin B12 kan overvinne traséunderskudd hos noen pasienter har gitt nytt liv til individer med en ellers potensielt alvorlig eller dødelig sykdom "(Froese & Gravel, 2010).

 Disse forskerne har anbefalt screening av nyfødte for homocystein og metylmalonat (markører av vitamin B12-mangel) slik at eventuelle lidelser kan identifiseres og behandles før alvorlige stadier av mangel utvikles. 

I en studie av tvillinger av svenske forskere ble arveligheten av vitamin B12-nivåer funnet å være 59%, noe som indikerer at den genetiske påvirkningen på vitamin B12-nivåer er høy (Nilsson et al., 2009).

 Disse genetiske effektene er ikke helt forstått, men forskere antyder at de er resultatet av en kombinasjon av faktorer, inkludert miljøpåvirkninger (som inkluderer kosthold). Dette betyr at hvis en person har disse genene i genomet (DNA), så i forhold der stoffskiftet er stresset (for eksempel ved mangel på vitamin B12 i kostholdet), er det mer sannsynlig at andre i fam. viser symptomer på og lider av vitamin B12-mangel.

 Folatmetabolisme er kjent for å være påvirket av polymorfismer av seks gener hos kaukasiere (MTHFR, MTRR, FOLH1, CS, RFC1, SHMT) (McKay et al., 2012). Noen av de samme genene (MTHFR) og andre (TCbIR, BHMT, TCN2, CUBN, AMN, FUT2) påvirker metabolisme av vitamin B12 (Beech et al., 2011; Mills et al., 2012; Tanaka et al., 2009; Zittan et al., 2007). Polymorfismene kan være forskjellige, eller sikkert ha forskjellige utbredelser, hos asiater (Sukla & Raman, 2012). I vår praksis opplevde vi en rekke tilfeller der vitamin B12-mangel ble arvet, som illustrert i tilfellene beskrevet nedenfor.

I vår praksis observerte vi at vitamin B12-mangel ser ut til å "løpe" i familier. 

Vår landemerke-sak - den som startet oss på vår ferd med å oppdage de utbredte effektene av vitamin B12-mangel - er et eksempel.

Begge moren, Glenise Mason og datteren Nicola Lonsdale presenterte lignende symptomer. Glenise Mason presenterte tilbakevendende anemi og nevropsykiatriske symptomer som ikke responderte på jerntilskudd. Imidlertid hadde hun ingen makrocytose eller anti-IF antistoffer, så i utgangspunktet tenkte jeg ikke på B12-vitaminmangel.

 Som beskrevet i introduksjonen, i 1981, slo det meg plutselig etter ti år med behandling av henne at symptomene hennes lignet på Brahmin-kvinnene jeg hadde behandlet i India mange år tidligere. 

Jeg overtalte laboratoriet til å kjøre en serum B12-test som ga et resultat på 185 ng / L. Deretter diagnostiserte jeg vitamin B12-mangel og innførte vitamin B12-erstatning terapi ved injeksjon. Hun kom seg og anemien ble klar.

 I 1996 deltok datteren med lignende symptomer og et B12-nivå på 137 ng / L i blod. Hun ble også behandlet med vitamin B12-erstatningsterapi og ble frisk. Dette eksemplet illustrerte tre banebrytende funn: (1) B12-mangel kan oppstå uten makrocytose (tidligere ansett som et nødvendig symptom) men med nevropsykiatriske tegn og symptomer. (2) Genetisk arv av vitamin B12-mangel - transkripsjonsdefekten overføres fra en generasjon til den neste: mors B12-mangel - 185 ng / L (lav med signifikante tegn og symptomer); datterens B12-mangel - 137 ng / L (lav med signifikante tegn og symptomer). (3) Tilgjengelighet av folsyre til kroppen er veldig avhengig av vitamin B12-status. Både mor og datter hadde inntak av folat i kosten som ble ansett som tilstrekkelig, men folatet var ikke tilgjengelig for kroppen uten tilstrekkelig vitamin B12 (se figur 5-1).

Mor kjemper saken for døtrene sine

 Dette er et annet eksempel på disposisjon for vitamin B12-mangel som blir arvet. Hilda Wiffen (født 1931) kom til kirurgi med nevropati i desember 2005. B12-vitaminnivået hennes den gang var 211 ng / L, og hun ble påbegynt på orale B12-tabletter. Hun ba om å se etter vitamin B12 mangel også hos  døtrene sine.

Én datter, Brenda ble diagnostisert med multippel sklerose (MS) av en nevrolog, og ette juni 2006 ble hun behandlet med immun-suppressants. Hun forbedret seg imidlertid ikke, og hennes generelle tilstand og venstresidige svakhet forverret seg. I lys av vår kunnskap om effekten av vitamin B12-mangel og behandling (at behandlingen ikke forstyrrer andre medisiner og det ikke er noen risiko ved å ta B12-tilskudd), ble Brenda tilbudt vitamin B12-erstatningsterapi. 

Siden har tilstanden blitt bedre. Dette fikk søstrene hennes til å vurdere om de kunne ha vitamin B12-mangel. De ble deretter behandlet og blir bedre. Deretter presenterte Hildes barnebarn, 15 år gammel, mistanke om at hun kan ha arvet B12-mangel. Vår foreløpige diagnose, på grunnlag av tegn og symptomer, var faktisk B12-mangel, som senere ble bekreftet med en blodprøve.

Dataene nedenfor viser vitamin B12-nivåene i flere generasjoner av samme familie (aldre er gitt etter navnene). Den første figuren viser vitamin B12-nivå ved diagnose. Det mye høyere tallet er blodserum B12 under behandlingen. Behandlingen skal ikke stoppes når blodnivået er høyere: dette viser at behandlingen fungerer.

Du kan lese mer om dette i kapittel 5 som ligger på hjemmesiden.

Genetic disorders of vitamin B12 metabolism: eight complementation groups - eight genes

Abstrakt Vitamin B12 (kobalamin, Cbl) er et essensielt næringsstoff i menneskets metabolisme. Genetiske sykdommer ved bruk av vitamin B12 utgjør en viktig brøkdel av arvelig nyfødt sykdom. B12 er funksjonelt kofaktor for metioninsyntase og metylmalonyl CoA-mutase. For å fungere som en kofaktor, må B12 metaboliseres gjennom en kompleks bane som modifiserer strukturen og fører den gjennom subcellulære rom i cellen. Gjennom studiet av arvelige forstyrrelser i bruk av vitamin B12 er genene for åtte komplementeringsgrupper blitt identifisert, noe som førte til bestemmelse av den generelle strukturen i vitamin B12-prosessering og tilveiebringer metoder for bærertesting, prenatal diagnose og tilnærminger til behandling.

Les det hele her.