B12-mangel, artikkel av Jørn Schneede

14.06.2020


Vitamin B12 mangel

Hva er vitamin B12 - mangel og pernisiøs anemi (blodmangel utløst av vitamin B12-mangel)?

Ved blodmangel (anemi) forstås enten mangel på antallet av røde blodlegemer, eller redusert innhold av blodfargestoff i de røde blodlegemene. De røde blodlegemene har til oppgave å transportere oksygen fra lungene til kroppens celler.

B12 er nødvendig for å danne både røde og hvite blodlegemer. B12 er også viktig for nervesystemet. Derfor kan B12 mangel gi plager både fra blod- og nervesystemet. Sistnevnte kommer til uttrykk blant annet i form av nerveskade, svimmelhet, slapphet, muskelsmerter, lammelser og demens.

B12-mangel skyldes vanligvis problemer med opptak av B12 fra tarmen. Det at maten inneholder for lite B12 forekommer stort sett kun hos strenge vegetarianere.

B12-mangel behandles vanligvis ved å gi B12-sprøyter annenhver eller hver tredje måned. Ved symptomer fra nervesystemet kan hyppigere injeksjoner være nødvendig. Forekomsten av B12-mangel øker med alderen. I høy alder (over 75 år) er den svært hyppig (5-15 % av de eldre).

Årsaker til mangel på vitamin B12

Mangel på et stoff, intrinsisk faktor, som produseres i magesekken er en hyppig årsak til B12-mangel. Stoffet binder seg til B12 og har til oppgave å ta opp B12 fra tarmen og transportere vitaminet videre til blodbanen. Årsakene til nedsatt produksjon av intrinsisk faktor er:

 • Dannelse av antistoffer mot de cellene som produserer intrinsisk faktor. Cellene dør og med tiden utvikles B12-mangel og blodmangel (også kalt pernisiøs anemi).
 • Magesår og magekreft utvikles ofte på basis av langvarig betennelse i magesekken. Betennelsen kan føre til at mageslimhinnen forandrer seg og at produksjonen av intrinsisk faktor reduseres i betydelig grad. Resultatet blir at kroppen ikke lenger kan nyttiggjøre seg av B12 som finnes i maten.
 • Tarmsykdommer, fiskebendelorm og følgene av tarmkirurgi kan bety at tarmens indre overflate ikke lenger kan oppta B12 i tilstrekkelige mengder.
 • Hos kreftpasienter som har fått stråle-, eller cellegiftbehandling
 • Feilernæring, ved en kost fattig på kjøtt, fisk og melk (sjelden)
 • Økt behov ved f.eks. graviditet eller etter stort blodtap.
 • Bruk av visse legemidler som nedsetter syreproduksjon i magen og visse tabletter som brukes i behandling av aldersdiabetes (sukkersyke).

Hvordan oppleves blodmangel grunnet mangel på vitamin B12?

De første symptomer vil være tretthet, hjertebank, uregelmessig hjerteslag, åndenød, svimmelhet, ustøhet, særlig i mørket, og følelse av "å gå på puter".

Er blodmangelen stor nok kan det forekomme hjertekrampe, uregelmessig hjerteslag, hodepine og smerter i beina (claudicatio intermittens).

I tillegg er det en rekke symptomer som kan skyldes B12-mangel: rød, irritert evt. glatt tunge, nedsatt smakssans, fordøyelsesbesvær, luft i magen, endret avføringsmønster, ofte diaré, hvite hudarealer uten pigment (vitiligo) og håravfall.

Mangel på B12 påvirker også nervecellene. Det forekommer endret eller nedsatt følesans eller nedsatt vibrasjonssans (man kan ikke merke en stemmegaffels svingninger). Du kan også føle "prikking" i fingerspissene. Senereflekser kan være enten kraftigere enn vanlig, men også utslukket. Etterhvert går tilstanden over i gang- og koordinasjonsbesvær med spastisk lammelse.

Det kan dessuten forekomme psykiske symptomer med sviktende hukommelse, depresjon og demens.

Mange mennesker kan få symptomer fra nervesystemet som det første symptom på B12-mangel uten at de har utviklet blodmangel (opp til 40% av tilfellene)

Hva kan man gjøre for å unngå B12-mangel?

 • Spise en variert kost som inneholder egg, melkeprodukter og kjøtt.
 • Strenge vegetarianere bør overveie regelmessig vitamintilskudd.
 • Hvis andre i familien har pernisiøs anemi eller hvis man har gjennomgått tynntarms- eller mageoperasjoner skal man være spesielt oppmerksom.

Hvordan stiller legen diagnosen vitamin B12-mangel og blodmangel?

 • Først skal legen være sikker på at du har blodmangel. For å avklare dette tar han ofte noen blodprøver. Men husk at du kan ha B12-mangel selv om du ikke lider av blodmangel.
  Sammen med svaret på blodprøven vil det som regel følge med en beskrivelse av de røde blodlegemene. Ved B12-mangel er de røde blodlegemer som regel store og "oppblåste". De inneholder som regel mer av det røde blodfargestoffet enn vanlig.
 • i blodet vil der vanligvis kunne påvises for lave nivåer av B12, eller verdier i nedre delen av det såkalte normalområdet
 • Det finnes i dag spesielle blodtester som på tidlig tidspunkt og med stor sikkerhet kan avsløre om du har B12-mangel eller ikke.
 • Etterpå skal årsaken til blodmangelen finnes. Det viktigste spørsmålet er om du har pernisiøs anemi eller om B12-mangelen skyldes noe annet. Tidligere ble man undersøkt på sykehuset med den såkalte Schilling-testen. Men denne testen brukes svært sjeldent i dag, og den klarer heller ikke å avsløre alle tilfeller av B12-mangel. Ofte velger man også å kikke ned i magesekken din med en slange (gastroskopi), dels for å utelukke magekreft, dels for å undersøke om slimhinnen i magesekken og i tolvfingertarmen er normal.

Mulig forverring

 • Psykiske symptomer, føle- og gangforstyrrelser, lammelser.
 • Åndenød, hjertebanken og hjertekrampe.
 • Alvorlig blodmangel og nedsatt immunforsvar
 • Ved pernisiøs anemi, er det økt risiko for magekreft.

I gamle dager fikk tilstanden ofte dødelig (pernisiøs= (latinsk) ondartet) utfall fordi B12 vitaminet ikke var oppdaget ennå. I dag blir som regel alle pasienter oppdaget i tide.

Ved å fjerne den utløsende årsak og/eller dekning av vitaminbehovet via innsprøytninger og du kan regne med å bli symptomfri. Ofte er det imidlertid ikke mulig å behandle utløsende årsak, og det betyr at du må få livslang behandlingen. Man bør sette i gang vitaminbehandling så fort som mulig. Starter man med behandlingen senere enn ett år etter at du fikk symptomer fra nervesystemet er det risiko for at disse ikke vil danne seg tilbake helt.

Hva kan jeg selv gjøre?

 • Spis variert kost som inkluderer melkeprodukter, kjøtt og egg. Disse matvarene er naturlige B12-kilder.

 • Ikke bruk utelukkende mikrobølgeovn for oppvarming av mat. B12 i maten kan bli ødelagt.
 • Kontroller B12-status regelmessig når du har sukkersyke, redusert stoffskifte (skjoldbruskkjertelbetennelse), familiær opphopning av pernisiøs anemi, eller følger streng vegetarkost.
 • Vær oppmerksom på kroppens signaler og søk lege hvis det oppstår symptomer.

Hva kan legen gjøre?

 • Undersøke deg for og tilby deg behandling for evt. utløsende årsak.
 • Gi deg B12-tilskudd, enten som sprøyter eller tabletter.
 • Foreskrive medisin.
 • Anbefale vitaminkurer.

 • Være behjelpelig med vitamin B12-preparater.

Etterpå må man finne årsaken til blodmangelen. Det viktigste spørsmålet er om du har pernisiøs anemi eller om B12-mangelen skyldes noe annet. Tidligere ble man undersøkt på sykehuset med den såkalte Schilling-testen. Men denne testen brukes svært sjeldent i dag, og den klarer heller ikke å avsløre alle tilfeller av B12-mangel. Ofte velger man også å kikke ned i magesekken din med en slange (gastroskopi), dels for å utelukke magekreft, dels for å undersøke om slimhinnen i magesekken og i tolvfingertarmen er normal.


Les også:

https://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2008--690-3.pdf

https://www.nettdoktor.no/nd/hvemnd.php#JornSchneede