B12 funger slik:

17.02.2019

Det er ikke enkelt verken å forstå eller forklare, her er er et forsøk!

 De mange fordelene og effektene av vitamin B12: 


  • Kroppen trenger vitamin B12. Vitamin B12 er et essensielt vitamin. 
  • Dette betyr at det ikke er noe kroppen kan selv produsere. Vitamin B12 er derfor svært viktig, men hvilken generell effekt har den på kroppen? 
  • Vitamin B12 fungerer som et koenzym i flere metabolske prosesser og er avgjørende for mange enkle ting som: 
  • DNA-replikasjon. Replikasjon er prosessen der DNA kopieres. Kopieringen av arvestoffet DNA skjer i forkant av celledelingen. 
  • Nervevern/beskyttelse og regenerering (i CNS og hjernen) 
  • Hematopoiesis (bloddannelse), celle deling cellulær respirasjon (av mitokondrier) Den cellulære respirasjonen er en cellulærprosess hvor energirike molekyler som glukose spaltes til vann og karbondioksid og det dannes energi som cellen kan bruke. Energien lagres som ATP-molekyler. Andre energirike molekyler som brytes ned til energi er fett, proteiner og andre karbohydrater i tillegg til glukose.
  • Syntese av nevrotransmittere (kjemiske budbringere) Som et koenzym er vitamin B12 ikke alltid direkte ansvarlig for disse prosessene, men dens tilstedeværelse er viktig for dem å finne sted. 

  1. Hvis det mangler B12, vil viktige kroppsfunksjoner stoppe opp, noe som i siste instans vil påvirke  helsesituasjonen.

Hvordan påvirker vitamin B12 vår helse?

 Vitamin B12 er involvert i en rekke grunnleggende metabolske prosesser, så det er et viktig element for å opprettholde god helse. En B12-mangel kan skape alvorlige helseproblemer, for eksempel er anemi forårsaket av dårlig hematopoiesis (bloddannelse), som igjen ubehandlet kan være livstruende. 

Hvis cellefordelingsprosessen mislykkes, spesielt slimhinnecelledelingen, står kroppen i fare for å utvikle  et stort antall sekundær sykdommer. Forstyrrelse av DNA-syntese kan også påvirke vår helse på mange måter.

 En svekket formasjon av nevrotransmittere kan forårsake depresjon eller psykose, og hvis vitamin B12-mangel gjør at  nervebeskyttelsen ikke fungerer, kan  det oppstå symptomer på Parkinsons sykdom, multippel sklerose eller andre lignende alvorlige sykdommer.

 Det kan også føre til kognitive forstyrrelser og demens. Dette er bare noen få eksempler på den store og viktige rollen vitamin B12 har i å opprettholde god helse.  

Mange symptomer er  forbundet med B12-mangel.

Vitamin B12 og "detox"/ renselse

 Vitamin B12 har også andre bruksområder. 

Både hydrokso- og metylokobalamin kan brukes i avgiftning av skadelig cyanid (og hydrogencyanid). I praksis blir vitamin B12 gitt til brannskadde som har fått åndingsskader. B12 kan også brukes effektivt til å avgifte de små mengder cyanid vi absorberer fra omgivelsene våre. Dette er spesielt relevant for røykere som regelmessig inhalerer cyanid gjennom sigarettrøyk.

Nitroserende Stress: 

Vitamin B12 som et Nitroksid (NO) -felle: Vitamin B12 er også i stand til å binde  til seg overskudd av nitrogenoksid (kjemisk formel: NO), noe som betyr at nitrosativ / oksidativ stress kan bli fanget av frie radikaler. 

Nitroserende stress er knyttet til mange sykdommer, inkludert 

autoimmun sykdom, 

neurodermatitt, 

psoriasis,

astma,

hjerteinfarkt,

hjerneslag,

demens, 

Alzheimers,

Parkinsons 

og kreft. 

Forholdet mellom sykdommen og årsaken er fortsatt for lite forsket på; mens den negative virkningen at nitrosativ stress har på mitokondrier, kolesterol metabolisme, steroidhormonsyntese (kjønnshormoner) og dannelse av kreftfremkallende nitrosaminer, er relativt godt forstått. Vitamin B12 binder med nitrogenoksid for å danne nitrosokobalamin, som deretter lett går ut av kroppen med urinen. 

I orthomolekylær medisin (Ortomolekylær medisin handler om å forebygge og unngå sykdom ved å tilføre kroppen naturlige næringsmidler og tilskudd i optimale mengde)  er det rapportert dramatiske resultater ved bruk av vitamin B12 - behandling for ulike former for nitrosativ stress.

Effekten av vitamin B12 på nervesystemet


 Sannsynligvis  er den viktigste langsiktige effekten av vitamin B12  hvordan det påvirker sentralnervesystemet. ryggmargen og hjernen. Her bidrar vitamin B12 til dannelsen av myelinskjeden - et beskyttende lag på nervene, som ligner isolasjonen på elektriske kabler.

Dette beskyttende lag blir ødelagt som følge av enkelte sykdommer, som for eksempel multippel sklerose, og som et resultat kan nervene ikke oveføre signaler riktig. Disse sykdommene er også referert til som "demyeliniserende sykdommer" og syntes å være knyttet til vitamin B12-mangel.


Vitamin B12, depresjon og andre psykiske lidelser

Forholdet mellom vitamin B12 og ulike psykiske lidelser blir  man stadig mer klar over. Slike sykdommer kan manifestere når det er svært lave nivåer av vitamin B12 i blodet, eller når vitamin B12-mangelanemi er tilstede. 

I enkelte tilfeller kan selv en liten vitamin B12-mangel synes å resultere i psykisk lidelse.

 Delvis kan dette tilskrives demyelinering av nervefibre i ryggmargen. Vitamin B12 er spesielt knyttet til psykiske lidelser som depresjon, på grunn av sin rolle i dannelsen av nevrotransmittere (spesialmeldinger som påvirker vårt humør vesentlig).

Bottiglieri, T. (1996), Folate, Vitamin B12, and Neuropsychiatric Disorders. Nutrition Reviews, 54: 382-390. doi: 10.1111/j.1753-4887.1996.tb03851.x


Demise J. Subtle vitamin deficiency and psychiatry: A largely unnoticed and devastating relationship. Med Hypothesis. 1991;34:131-40

Vitamin B12 for regenerering av nerver

 Vitamin B12 er svært viktig for nerveregenering og kan brukes til å behandle en rekke sykdommer. 

Test utført på rotter viste at når en meget høy dose metylkobalamin ble administrert, ble nerveregenerasjonsprosessen i stor grad akselerert. Disse studiene er ennå ikke utviklet videre, men kan vise seg å være svært interessant for en rekke menneskelige sykdommer.

Tetsuya Watanabe, Ryuji Kaji, Nobuyuki Oka, William Bara, Jun Kimura, Ultra-high dose methylcobalamin promotes nerve regeneration in experimental acrylamide neuropathy, Journal of the Neurological Sciences, Volume 122, Issue 2, April 1994, Pages 140-143, ISSN 0022-510X, https://dx.doi.org/10.1016/0022-510X(94)90290-9.

Vitamin B12 for multippelsklerose, fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) 

Studier som undersøker effektene av vitamin B12 når de brukes til å behandle MS, fibromyalgi og CFS, har vist positive resultater. 

Nøyaktig hvordan denne helbredelsesprosessen fungerer, er ikke fullt ut forstått. 

I tilfelle av MS gir myelinbygningsegenskapen til vitamin B12 en ganske troverdig forklaring. Homocysteinredusering og "NO-catching" (antioksidant)  kan tjene som en forklaring på hvorfor B12 forbedrer fibromyalgi og CFS.

Martin L. Pall. Cobalamin Used in Chronic Fatigue Syndrome Therapy Is a Nitric Oxide Scavenger. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2000 8:2, 39-44


Hall, C. A. (1990), Function of vitamin B12 in the central nervous system as revealed by congenital defects. Am. J. Hematol., 34: 121-127. doi: 10.1002/ajh.2830340208

 Vitamin B12 og hjernen 

Vitamin B12 spiller også en viktig rolle i utviklingen av hjernen. Noen arvelige sykdommer er kjent for å hindre syntesen av vitamin B12-koenzymer metylkobalamin og kobamamid (adenosylkobalamin). 

Studier på dette emnet viser at vitamin B12 er viktig for utvikling og funksjon av hjernen. I fravær av vitamin B12, vil hjernen vokse dårlig og kognitive evner vil være underutviklet og en rekke lidelser kan manifestere seg.

 Studier viser at barn oppdratt i strengt vegansk eller vegetarisk miljø og har  en B12-mangel, pleier å ligge  betydelig bak sine jevnaldrende når det gjelder mental utvikling.

 Ofte ble disse barna vist å ha en mindre hjernemasse og å være mentalt underutviklet. I de fleste tilfeller ble denne skaden vist å være reversibel når en vanlig og tilstrekkelig vitamin B12 inntak ble gjeninnført-

I dette scenariet er det forstyrrelsen av nervelinjeningsprosessen som hovedsakelig påvirker hjernens utvikling. Men andre metyleringsprosesser påvirket av mangel på vitamin B12 er også knyttet til nevropsykiatriske problemer, spesielt mangel på S-adenosylmetionin.

K. Stollhoff, F. J. Schulte. Vitamin B12 and brain development. European Journal of Pediatrics March 1987, Volume 146, Issue 2, pp 201-205

T. Kühne, R. Bubl, R. Baumgartner. Maternal vegan diet causing a serious infantile neurological disorder due to vitamin B12 deficiency. European Journal of Pediatrics January 1991, Volume 150, Issue 3, pp 205-208 

 Sklar R. Nutritional vitamin B12 deficiency in a breast-fed infant of a vegan-diet mother. Clin Pediatr (Phila). 1986 Apr;25(4):219-21. PubMed PMID: 3948463


Effekten av vitamin B12 på huden 

Vitamin B12 er også tilgjengelig i kremform. Når den påføres, kan den virke som en antioksidant på grunn av sin evne til å binde seg til nitrogenoksid (NO). Vitamin B12- krem ​​ble annonsert som en "mirakelbehandling" mot nevrodermatitt og psoriasis i en periode i løpet av 2009. 

Til tross for dette er det mangel på  vitenskapelige bevis på dette, og mange dermatologer setter spørsmålstegn ved  effekten av vitamin B12- krem, til tross for at noen pasienter rapporterer om suksess.

 I noen tilfeller har oralt administrert vitamin B12 vist positive resultater for behandling av hudproblemer, noe som mest sannsynlig skyldes dets antioksiderende egenskaper.