B-vitaminer kan være gunstig for personer med psykose.

16.01.2019


 B - vitaminer kan være gunstig for å opprettholde konsentrasjonsevnen hos personer som opplever sin første episode av psykose, en studie av forskere fra Orygen


Denne forskningsartikkelen ble publisert den 15.01.2019Studien ledet av Dr Colin O'Donnell, nå på Letterkenny University Hospital, og Dr Kelly Allott fra Orygen, undersøkte virkningen av å øke en persons inntak av vitaminer B12, B6 og folsyre [vitamin B9] etter studier hos personer med schizofreni viste at økt inntak av disse vitaminene kunne redusere pasientenees nivå av en aminosyre som heter homocystein og forbedre sine symptomer. 

Du finner hele artikkelen i Orygen, the National Centre of Excellence in Youth Mental Health,