B-12 inducerad svullnad i gom och tandkött

11.08.2021

SPØRSMÅL: Patient som tror sig ha fått en läkemedelsreaktion på Betolvex®. Är denna typ av biverkan känd?
Finns det anledning att avstå från denna och alla andra b12-tabletter framöver?
Bakgrund: Man, 72 år, hypertoni, typ 2 diabetes utan komplikationer.
Läkemedel: amlodipin 5 mg 1x1, metformin 500 mg 1x1, enalapril 20 mg 1x1, multivitamintablett
Aktuellt: Patienten fick för ett år sedan i samband med årskontroll utskrivet b12-tablett pga låga b12-nivåer och diffus värk. Fick uttaget Betolvex 1 mg 1x1 och upplever efter en-två månaders behandling att han blir svullen i munnen, kring tandköttet och gommen. Han kontaktade aldrig vården utan slutade med Betolvex och besvären gick tillbaka. Började istället med en multivitamintablett och har vid årskontroll nyligen bra B-12-värden. Men om han återigen får låga värden vill vi veta hur vi ska hantera det.

SVAR: Utifrån beskrivna symtom är det svårt att fastställa vilken typ av reaktion patienten fått av sitt läkemedel.
Vi har inte kunnat hitta källor som beskriver svullnad av tandkött och gom som biverkan av cyanokobolamin. Vid sökning i UMC biverkningsdatabas hittas inga rapporter med "gingival edema" eller palatal edema"(1). Enligt produktresume finns inga biverkningar till tandkött och gom men sällsynta fall med angioödem (2).
Att patientens besvär gick tillbaka när han slutat med Betolvex® och inte återkom när han använde multivitamintabletten som också innehöll vitamin B-12 antyder att patientens reaktion snarare utlösts av ett hjälpämne.
För att komma fram till om patienten skulle tåla annan peroral B-12 substitution behöver man först ta reda på vilka hjälpämnen patienten tål. För att göra detta behöver man fastställa vilka generika och vilken multivitaminpreparat patienten använde vid tidpunkten för reaktionen.
Alternativt skulle B-12 injektion hydroxokobolamin kunna vara ett alternativ då denna form av B-12 vitamin varken innehåller de tillsatsatsämnen som Betolvex® gjorde eller den verksamma substansen (3).

KONKLUSJON: Att patientens symtom försvann när han slutade med Betolvex® och inte återkom med multivitaminpreparatet antyder att reaktionen snarare beror på tillsatsämnen i tabletten än cyanokobolamin.

Referanser

  1. 1. WHO:s internationella biverkningsdatabas VigiLyze. Uppsala: the UMC [hämtat 2021-06-24]. Uppsala Monitoring Center.
  2. 2. Betolvex® (cyanokobolamin), SPC. Teva. Fass [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2020-12-15. Hämtad från: https://www.fass.se
  3. 3. Hydroxokobolamin Alternova® (hydroxokobolamin), SPC. Orifarm generics AB. Fass [Internet]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). [uppdaterad 2018-10-29. Hämtad från: https://www.fass.se