Analyse for påvisning av vitamin B12 mangel - Aktivt vitamin B12

13.12.2018

Bakgrunn

Ved analyse av vitamin B12 måles den totale mengden vitamin B12, både det som er bundet til haptokorrin og det som er bundet til transkobalamin. Aktivt vitamin B12 måler kun det transkobalamin-bundne vitamin B12, dvs. den biologisk aktive fraksjonen. Halveringstiden til aktivt vitamin B12 er kortere enn for det haptokorrinbundne B12 og aktivt vitamin B12 reduseres dermed raskere ved mangel. Aktivt vitamin B12 har noe bedre sensitivitet og spesifisitet enn total vitamin B12.
Måling av aktivt vitamin B12 er også nyttig ved graviditet og hos p-pille brukere da aktivt vitamin B12, i motsetning til total vitamin B12, påvirkes lite av østrogen.

Indikasjon

Indikasjonene for å bestemme aktivt vitamin B12 er de samme som for bestilling av total vitamin B12: Anemiutredning, nevrologiske og psykiske plager samt mistanke om malabsorpsjon fra tarm.

Resultat

Aktivt vitamin B12 referanseområde: 32 - 207 pmol/L
Total vitamin B12 referanseområde: 167 - 695 pmol/L
Total vitamin B12 analyseres ved alle laboratorierer.  På Aktiv vitamin B12 analyseres kun ved laboratoriet i Haugesund. For rekvirenter som vanligvis leverer prøver til laboratoriene til Stord og Odda, kan analysen aktiv vitamin B12 bestilles og prøven vil bli sendt til Haugesund for analysering.


Dersom total vitamin B12 analyseres ved laboratoriet i Haugesund og resultatet er < 200 pmol/L vil aktivt vitamin B12 bli rekvirert automatisk.
Aktivt vitamin B12 > 50 pmol/L: Liten sannsynlighet for vitamin B12 mangel.
Aktivt vitamin B12 < 32 pmol/L: Stor sannsynlighet for vitamin B12 mangel
Aktivt vitamin B12 i gråsonen (32 - 50 pmol/L): Følgende fast kommentar vil bli rapportert: «Resultatet er i gråsonen. Det anbefales at det rekvireres MMA for videre utredning mht. vitamin B12-mangel.»
Vi henstiller til å unngå å bestille både total vitamin B12 og aktivt vitamin B12 på samme pasient.