Effekt av fentanyl og vitamin B12 på magesmerter hos pasienter avhengig av oral opium: En klinisk studie

24.04.2019

Bakgrunn:

 Smerte er en vanlig plage hos pasienter som henvisers til akuttmottak 

Denne studien har til formål å sammenligne effekten av fentanyl og vitamin B12 for å redusere magesmerter hos pasienter som er avhengige av oral opium. 

Metoder: Denne studien gjennomførte en dobbeltblind randomisert klinisk studie på pasienter avhengig av oral opium i løpet av ett år. Effektene av fentanyl og vitamin B12 ble sammenlignet for lindring av magesmerter hos slike pasienter

Resultater: De 136 pasientene som studerte hadde en gjennomsnittlig alder på 47,77 ± 13,6 år (gjennomsnittlig ± SD). Det var en signifikant forskjell i gjennomsnittlig smerte alvorlighet ved 10, 15, 30, 45, 60 og 120 min (P <0,05). Den gjennomsnittlige smertefrekvensen i fentanylgruppen var signifikant etter 30 minutter sammenlignet med tidligere tider og viste en svak utvikling i smertefrekvensen (P <.05). Denne avtagende trenden ble observert opp til 120 minutter for fentanyl + vitamin B12-gruppen, som viste en signifikant forskjell mellom hver gang og tiden som ligger foran den (P <.05). Konklusjoner: Den rette og permanente kontrollen av magesmerter som oppleves av pasienter avhengig av oral opium, er viktig. 

Den kombinerte bruken av fentanyl og vitamin B12 er effektiv for å nå dette målet.