Absorbsjon av B12 er en kompleks prosess.

01.12.2019

Absorpsjon av vitamin B12 er en kompleks prosess, utsatt for problemer på flere steder.

 B12 fra animalsk føde kommer inn i magen som en del av animalske proteiner, og må først

👉🏼frigjøres av pepsin og saltsyre. B12 legges deretter til

👉🏼R-protein, som frigjøres fra spyttcellene og parietalceller (de samme cellene som frigjør saltsyre).

For å bli absorbert effektivt, må 

👉🏼B12 feste seg til et protein som kalles "Intrinsic Factor "(IF), som også utskilles i magen. Dette kan ikke skje før

👉🏼R-proteinkompleksene er brutt ned av bukspyttkjertelenzymer i tynntarmen

B12 bindes deretter med  IF og fortsetter gjennom tarmen til den 

👉🏼nedre delen av tynntarmen, hvor det I F-B12-komplekset fester til celle-reseptorer, en prosess som involverer kalsium

👉🏼👉🏼👉🏼 Dermed kan mangler i pepsin, saltsyre, R-protein, pankreatiske enzymer, intrinsic factor, kalsium og cellereceptorer alle føre til B12-mangel gjennom blokkert absorpsjon. 

I blodet bindes

👉🏼transportproteiner til B12 og leverer det til cellene

👉🏼Mangel på de nødvendige enzymene kan blokkere denne konverteringen. Fordi absorpsjonsprosessen er så komplisert, kan mange mennesker - spesielt eldre - utvikle mangler, selv om de tar inn rikelig B12 i maten.

Heldigvis absorberer kroppen omtrent 1-5 prosent av B12 ved en prosess via 

👉🏼passiv diffusjon. Dermed kan tilskudd med store doser krystallinsk B12 behandle mangler forårsaket av kompromittert proteinfordøyning eller mangel på R-protein, intrinsic factor eller pankreas enzymer. 

Tilskudd med koenzymet danner

👉🏼 metylcobalamin og adenosylcobalamin (formene som finnes i cellene) kan behandle B12-mangel i cellene forårsaket av mangel på eller funksjonsfeil/konvertering av enzymer.