Kristine

Skriv inn tekst her

Jeg starter med TrioBe......

Jeg har begynt med B12- behandling (TrioBe) i januar  2019 etter at fastlegen mente måling av s-B12 på 170 var lav.. Da hadde jeg selv visst at nivået var lavt en stund, og det hadde vært lavere uten at jeg hadde fått behandling. I tillegg var jeg så dårlig at jeg ikke kunne å tenke klart.

Det er sommer, og jeg finner...

Etter å ha funnet B12-Foreningen i sommer, ba jeg legen min om å få  begynne med injeksjoner. jeg fikk ja og fikk følgende opplegg;  1 x pr uke i 4 uker, så 1 injeksjon annen hver måned, så hver 3. måned fremover og samtidig fortsette å ta TrioBe, -  men jeg er så langt fra bedre.

Å ta injeksjoner gav meg en  kortvarig bedring,  og  jeg føller at jeg absolutt ikke er stabil siden jeg ikke får injeksjonene ofte nok. Legene  ser ut til å ha fastsatte prosedyrer på hvor ofte man kan få  en B-12 injeksjon.

Mange symptomer

Jeg har lang historie med diverse lidelser, som jeg bl.a. her gjennom gruppen her, forstår kan komme av mangel på vitamin B12. Noe av dette er symptomer som: Nummenhet og utmattelse, hjernetåke og hukommelsestap, ukonsentert, perioder med tungpust og svakt stemmeleie, mage/tarm lidelser, vekttap, kvalme, mistet hår, trøtt men søvnløs, hodepine, smerter i kroppen og rygg, lavt blodtrykk og lav puls, eller plutselig motsatt høyt blodtrykk og høy puls, svimmelhet, osv. og jeg kunne ramse opp en liste av det som står om B12-mangel.

 

Diagnoser i fleng....

Jeg har fått ulike diagnoser som Irritabel tarm syndrom,  for mye magesyre, fibromyalgi, utmattelse av sammensatte lidelser m.m., altså flere diffuse diagnoser som ikke kan behandles med annet enn å bli tilbudt smertelindrende. Disse tablettene kan jeg  ikke ta pga. mage/tarmlidelser,  jeg blir mer utmattet av det, får sure oppstøt, og de  er uten virkning.

Samtidig gjør jo også mage/tarm problemene at jeg ikke klarer spise eller fordøye maten normalt. Jeg  blir dårlig av mat, og jeg  tar ikke godt nok opp næringsstoffene eller får nok  energi, som bl.a. B12 er viktig for. 

Behandling: "Gjør noe hyggelig, du...."

Hos alle de legene og undersøkelser jeg har vært gjennom, så opplever jeg at de skriver og gjengir det jeg forklarer av symptomer på en svært lite gjenkjennelig og bagatellisert måte, og får "tåpelige råd" som gjør noe hyggelig og vær sosial (i hjernetåke med fatigue). 

Blodprøvesvar opplever jeg ikke er lest i sammenheng eller sett på i sammenheng  med symptomene. Altså er det ingen i helsevesenet som ser etter en helhet, selv om jeg har prøvd å forklare at det er sammenheng i det jeg plages av.

Tannlegen

 Så på den måten når jeg ikke fram i helsevesenet, ei heller får jeg  utredning hos spesialist. En del plager har jeg hatt hele livet, men fra 1990-tallet har jeg følt meg sykere og sykere. Etter første fødsel ble jeg utmattet og fikk hjernetåke (fatigue). Det ble tannlegen min tok det alvorlig og fikk satt meg på jerntabletter fordi jernlagret mitt var på 7.  Han mente  dessuten at jeg burde vært undersøkt for anemi, og  han  mente at det var alvorlig.

Legen min den gang, forklarte det med at det var hormoner og fødselsdepresjon, som var årsaken. Men jeg følte at det ikke var riktig, jeg var dårlig, utmattet,gikk ned i vekt og var bleik. Jeg mente noe var galt i næringsopptaket. 

Det sitter mellom ørene....

Og siden den gang har det fulgt meg "at det sitter mellom ørene," og kanskje rett nok hvis jeg tolker at dette må jeg finne ut selv :)

Så da har jeg kjempet  mine egne kamper for å bygge meg opp, - gang på gang. Til nå, som kroppen ikke responderer på de tiltakene. Jeg opplever nå at B12- injeksjonene hadde/har virkning. 

Det gir håp. 

I min familie er det flere med alvorlige lidelser som egentlig er forenelig med B12-vitaminmangel. Men jeg har ikke fått forståelse av at  noen av dem har vært utredet for anemi eller lignende. Vi har mange like symptomer. 


Så jeg setter nå  mitt håp til gruppen her som dere fantastiske personer har startet🌹. Vil benytte meg av de mulighetene dere tilbyr, og jeg vil prøve ta inn lærdom av alt dere deler.

 Takk og klem❤🌹