Hva er vitamin B12?

Hva er vitamin B12?

Vitamin B12  eller kobalamin er et vitamin som er av avgjørende betydning for DNA-produksjon i kroppens celler. Hurtigvoksende celler som blodceller og slimhinner i tarmsystemet er spesielt sårbare ved mangel på dette vitaminet. Det samme gjelder nerveceller. De er også sårbare for vitamin B12-mangel. Hvis det oppstår langvarig og alvorlig mangel vil alle kroppens organer kunne  bli skadet. Vitaminet kan ikke lages i kroppen og må derfor tilføres gjennom kosten.